۶ مصدوم بر تأثیر شناور شدن خودرو در ایذه


رئیس اورژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت حوادث روبروی بیمارستان دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اجتناب کرده اند مجروح شدن ۶ نفر بر تأثیر انحراف عالی تجهیزات پژو اجتناب کرده اند محور ایذه – باغملک خبر داد.

دکتر سنت کوره بندی خاص کرد: بر تأثیر واژگونی عالی تجهیزات خودروی پژو پارس در محور ایذه – باغملک در ساعت ۱۵:۳۵ بلافاصله (۳ فروردین) ۶ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: مصدومان این حادثه ۲ شخص ۲۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ ساله، ۲ خانم سه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ زن ۲۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷ ساله بودند کدام ممکن است توسط نیروهای امدادی ۱۱۵ به بیمارستان شهدای ایذه منتقل شدند.

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.