۵ وزیر در صف پرس و جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید س toال کردن هستند/ چون بودجه بازرسی شد س toال کردن انجام نشد


عضو کمیته این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه در گفتگو همراه خود رویداد۲۴:

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه اظهار داشت: نمایندگان سوالات زیادی اجتناب کرده اند وزرای علوم، جهاد کشاورزی، صمت، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد دارند کدام ممکن است انجام ضعیفی داشته اند. اگر وزرا هم همین کار را بکنند، در سال جدید مجلس باید قابل توجه‌تر باشد، یعنی دائماً سؤال بپرسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر بدهد، در صورت لزوم س toال کردن تنبل، تجزیه و تحلیل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل تنبل.

نژاد شکارچی کوچک

رویداد۲۴ محمد آیتی: وعده های مالی مقامات {هر روز} بالاتر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ اتفاقی {در واقعیت} نمی افتد. همراه خود فرمان رئیس جمهور، فقر کاملاً به همان اندازه بالا دهه ۱۴۰۰ اساس کن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ساعاتی تولید دیگری اجتناب کرده اند آن سال به بالا می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلوم بود کدام ممکن است چنین وعده هایی واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفت مالی نیست، اما علاوه بر این شعارهایی است کدام ممکن است گمشده آن هستند. تاثیر بر اقامت مردمان افزایش تورم همچنان بالا بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشایش چشمگیری در اقتصاد تحمیل نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر اساس کن نشد. یکی اجتناب کرده اند سوالات کلیدی نمایندگان اینجا است کدام ممکن است مجلس یازدهم به همان اندازه کی اجتناب کرده اند وزرای مقامات دلجویی می تنبل؟ خواه یا نه این هشدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظه کاری در نظارت شکسته نشده می تواند داشته باشد؟ جبار کوچکی نژاد مشاور رشت در مجلس یازدهم معتقد است کدام ممکن است تحریک کردن سال ۱۴۰۱ برای وزرای مقامات سیزدهم فوق العاده آینده ساز است. وی به رویداد۲۴ می گوید: مشکلات بخش کارگری مشابه با بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید… فوق العاده عظیم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در سال ۱۴۰۱ به این مشکلات اساسی معامله با شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع این مشکلات به همان اندازه حد زیادی همراه خود وزارت شکل است. “

مشاور کمیسیون این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه مجلس دلیل می دهد کدام ممکن است عالی حرفه رئوس مطالب خاصی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی یکی مثل وزیر می گوید فلان عدد برای تحمیل حرفه باید آن پرس و جو را {در واقعیت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان مثال مطرح تنبل وگرنه اگر مثلا ، وزیر کار می گوید همراه خود عالی میلیون هم تبدیل می شود کار تحمیل کرد کدام ممکن است خیلی سرگرم کننده دار است. تحمیل حرفه در موضوع های مختلف اعداد مختلفی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای دقیق اعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارقام باید پس اجتناب کرده اند تحقیق از محسوس گفتن شود. الان تبدیل می شود حرفه بودجه تری تحمیل کرد، با این حال ۹ همراه خود عالی تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ میلیون. الان همراه خود ۲۰ هر دو ۳۰ میلیون تومان قرض الحسنه کار سختی است.


اصولاً بیاموزید: تمام وعده های مقامات بی نظیر / وعده های محقق نشده در ۱۴۰۰ + جدول


مشاور رشت در {پاسخ به} اینکه گویا عوام زیادی در وزارتخانه ها استفاده شدند، اظهار داشت: ممکن است ترجیح می دهم در سال ۱۴۰۱ با اشاره به استفاده اشخاص حقیقی غیر روحانی در وزارت کار صحبت کنم. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است در طولانی مدت سال بحث بودجه مهم‌ترین موضوع مجلس بود، اولویت دانستن درباره س toال کردن وزرا وجود نداشت، متعاقباً باید دید در یک واحد ماه بلند مدت وزرا چه خواهند کرد به همان اندازه به بحث قابل توجه‌تر برسیم.

یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیسیون این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه مجلس در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است کدام وزیر در مقامات سیزدهم اصولاً کشف نشده خطر س toال کردن قرار دارد، اظهار داشت: از نظر من اولین وزیری کدام ممکن است متهم به اتهام تبدیل می شود «وزیر علوم» است از مشکلات زیادی دارد. «ویژه به ویژه وقتی نوبت به این سیستم ریزی قرارها می رسد. الان پرس و جو وزرای جهاد کشاورزی، صمت، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر اقتصاد هم مطرح شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اشخاص حقیقی مدام خطا کرده اند.

کوچکی نژاد اظهار داشت: نمایندگان مجلس سوالات زیادی اجتناب کرده اند این وزرای کم کار دارند. اگر وزرا هم همین کار را بکنند، در سال جدید مجلس باید قابل توجه‌تر باشد، یعنی دائماً سؤال بپرسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر بدهد، در صورت لزوم س toال کردن تنبل، تجزیه و تحلیل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل تنبل. انجام مقامات در مدیریت اقتصاد محله در گذشته اجتناب کرده اند عید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ایام عید فوق العاده حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازرسی انجام آنها بر این موضوع نظارت خواهیم کرد.

این موقعیت یابی عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.