۳۰۰ شهر در فشار آبی هستند – اقتصاد برتر


تهران – بالا اقتصاد – ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

به گزارش #اقتصادبر به نقل اجتناب کرده اند صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما، علی اکبر محرابیان اظهار داشت: حدود ۳۰۰ شهر اجتناب کرده اند جمله برخی شهرهای غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات استان ها در وضعیت کم آبی قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر این ضرر سرلوحه تعهد های زیربنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت های مقامات {بوده است}. اطمینان حاصل شود که کاهش معضل فشار آبی، تعهد های جدیدی اجتناب کرده اند جمله ردیابی ها سوئیچ آب، احداث تصفیه خانه فاضلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از اجتناب کرده اند دارایی ها آبی جدید را تحریک کردن کرده ایم به همان اندازه در کمترین زمان قابل دستیابی این ضرر را به حداقل برسانیم. ما دغدغه ای برای تامین شهرت تعهد های جدید نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بودجه ۱۴۰۱ اقدامات مختلفی برای این منظور پیش سوراخ بینی شده است.

وزیر انرژی افزود: تعهد های نیمه تمام آبرسانی زیادی در بخش کشاورزی موجود است کدام ممکن است پیش سوراخ بینی تبدیل می شود همراه خود سرعت زیادی به اتمام برسد. الگوی کشت را رعایت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ساختار های آبیاری جدید بیشترین استفاده را ببرید. می خواهید همراه خود فناوری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار های جدید آبیاری کنید. تامین آب بخش اطراف زیست ملت اجتناب کرده اند میل های بی نظیر این وزارتخانه است.

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.