۱۶ مصدوم تصادفات بزرگراه ای همین الان در خوزستان


سرپرست روابط نهایی مدیریت حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوریت های پیش بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اجتناب کرده اند مصدومیت ۱۶ نفر در ۴ تصادف بزرگراه ای در خوزستان خبر داد.

عارف شرحانی دستور خاص کرد: در پی واژگونی عالی تجهیزات خودروی پراید کدام ممکن است در حوالی سیدعباس شوش در ساعت ۱۱:۵۲ دقیقه همین الان (۱۴ فروردین) رخ داد، ۵ نفر مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصدومان توسط تکنسین های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شدند.

وی افزود: در سایر تصادفات بر تأثیر برخورد عالی تجهیزات خودرو پراید همراه خود عالی تجهیزات پژو کدام ممکن است ساعت ۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ دقیقه همین الان در هفتگل رخ داد، ۴ نفر مجروح شدند.

سرپرست روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست مدیریت حوادث دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ذکر شد: مصدومان ۲ زن ۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ ساله و یک جفت شخص ۱۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶ ساله بودند کدام ممکن است توسط ۱۱۵ امدادگر به بیمارستان گلستان منتقل شدند. در اهواز

وی خاص کرد: {در این} حادثه واژگونی عالی تجهیزات خودروی تیبا کدام ممکن است ساعت ۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ دقیقه همین الان در بزرگراه ایذه – مرقه رخ داد، ۴ نفر مصدوم شدند.

شرهانی افزود: مصدومان این حادثه نیز توسط تکنسین های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهدای ایذه منتقل شدند.

وی خاص کرد: در تصادف عالی تجهیزات خودروی پراید همراه خود عالی تجهیزات خودروی دنا کدام ممکن است ساعت ۱۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ دقیقه همین الان در چغازنبیل شوش رخ داد، سه زن مصدوم شدند کدام ممکن است توسط تکنسین های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند.

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.