دومین سقوط بزرگ بورس چگونه رقم خورد؟

در سایت گیاه پزشکان giahpezeshkan مطلب دومین سقوط بزرگ بورس چگونه رقم خورد؟ مشاهده می کنید
تصمیمات مسوولین دولتی که مغایر با قوانین موجود در بازار سرمایه است، تنها بر مشکل بی اعتمادی به بورس دامن زده و می تواند در چشم بهم زدنی سرنوشت بسیاری از سهامداران را تغییردهد.
ممنون بابت بازدید از سایت گیاه پزشکان giahpezeshkan