یزدی ها اجتناب کرده اند تردد در وسط شهر خودداری کنند


پلیس راهور استان یزد ذکر شد: همراه خود ملاحظه به حضور اشخاص حقیقی غیربومی در وسط شهر یزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید اجتناب کرده اند احساس تاریخی این شهر، شهر یزدی به همان اندازه حد امکان اجتناب کرده اند تردد در وسط شهر خودداری رئیس به همان اندازه باعث بازدید کنندگان سایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبندان نمی شود.

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.