گزارش هواشناسی ملت در نوروز ۱۴۰۱/۵ روز باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف {در این} استان ها


گزارش هواشناسی 600x308 - گزارش هواشناسی کشور در نوروز 1401/5 روز بارش باران و برف در این استان ها

به گزارش «بامردم» به نقل اجتناب کرده اند قدس وب مبتنی بر؛ بر ایده تحلیل نقشه‌های سینوپتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت‌نگر گروه هواشناسی درست در این لحظه در نوار غربی ملت، انواع‌های جنوبی جنوبی البرز در استان‌های قزوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز، استان‌های ساحلی خزر، غرب اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال فارس، بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف، رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد از حداکثر موقتی پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

فردا در مناطق مذکور بارندگی شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از آن در مناطق میانه، شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال شرق به صورت ایزوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرق لرستان، چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاعات البرز مرکزی از حداکثر {خواهد بود}.

در بعدازظهر در برخی مناطق انواع های غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی البرز احتمال بارش تگرگ موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در غرب ملت کاهش نسبی دما پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

طبق اعلامیه گروه هواشناسی بارش ظریف باران در سواحل شمالی خراسان شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان شمالی در روز چهارشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، شمال کردستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجان.

برای روز پنجشنبه در شمال غرب، انواع های جنوبی البرز در استان های قزوین، البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران، سواحل غربی دریای خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

روز جمعه ۴ فروردین در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، غرب کردستان، کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجان بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف می بارد، مدتی است کدام ممکن است در سواحل شمالی بارندگی ایزوله ای در جاری باریدن است. بارش باران {در این} مناطق شنبه بلند مدت شکسته نشده می تواند داشته باشد.

وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوفان کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی در غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب غرب در روزهای پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نیست.

علاوه بر این برای درست در این لحظه برای ساعاتی وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی مناطق شمال غرب، غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط مناطق غبارآلود پیش سوراخ بینی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست در این لحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا دریای خزر مواج است.

آسمان تهران درست در این لحظه ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون بارش است. سرعت باد در پایتخت بین ۱۱ به همان اندازه ۲۲ کیلومتر بر ساعت {خواهد بود}.

این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.