گزارش علوم ورزشی: چگونه تقویت می کند کراتین بلعیدن کنم؟


احتمالاً برایتان پرس و جو پیش آمده است کدام ممکن است چه این سیستم ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه مقدار کراتین بلعیدن کنید. همراه خود مطالعه این متن همراه خود نحوه بلعیدن تقویت می کند های کراتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه بلعیدن آنها شناخته شده می شوید.

کراتین به عضله سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش توده عضلانی {کمک می کند}، این دلیل است است کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند ورزشکاران به طور قابل توجهی ورزشکاران بدنسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابقت اندام، تقویت می کند کراتین را یکی اجتناب کرده اند پرمصرف ترین تقویت می کند های ورزشی می دانند از تقویت می کند کراتین برای دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت نشاط در هیکل حیاتی است. سودمند است. کراتین گروهی اجتناب کرده اند ترکیبات پروتئینی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند سه آمینو اسید متیونین، آرژنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلیسین {تشکیل شده است}.

چگونه کراتین بلعیدن کنم؟

۲ نکته موجود است کدام ممکن است باید بدانید به همان اندازه بیشترین بهره را اجتناب کرده اند تقویت می کند کراتین شخصی ببرید. فرآیند اول اضافه کردن عنوان دارد، این مد برای {افرادی که} به همان اندازه به فعلی اجتناب کرده اند کراتین استفاده نکرده اند بیشتر حرکت می تدریجی. چون آن است خاص است، همراه خود این مد، ماهیچه ها اجتناب کرده اند کراتین اشباع می شوند. روزانه حدود ۲۰ خوب و دنج در ۴ روز اول هفته بلعیدن تبدیل می شود.

پس اجتناب کرده اند این مدت مورد نیاز است روزانه ۳ به همان اندازه ۵ خوب و دنج کراتین برای سیر نگه از گرفتن ماهیچه ها استفاده شود. کراتین را می توان همراه خود آب هر دو آب غیر اسیدی بلعیدن کرد. آب انگور یکی اجتناب کرده اند صحیح ترین آب میوه ها برای بلعیدن کراتین است.

فرآیند تولید دیگری، تقویت می کند کراتین مونوهیدرات گام به گام انجام تبدیل می شود. همراه خود این مد، ورزشکار کنار اجتناب کرده اند زمان بسیار طولانی، اصولاً باید روزانه ۵ به همان اندازه پانزده خوب و دنج تقویت می کند به غیر اجتناب کرده اند طول ورزش بلعیدن تدریجی. کراتین روزی کدام ممکن است همراه خود کربوهیدرات هایی معادل دکستروز (گلوکز) مخلوط کردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود خوب ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم در گذشته اجتناب کرده اند ورزش بلعیدن شود، فوق العاده بیشتر حرکت می تدریجی.

بهتر از چیزی کدام ممکن است با اشاره به کراتین می توان ذکر شد اینجا است کدام ممکن است هیچ تأثیر مضری روی کراتین ایجاد نشده است. کراتین روزی کدام ممکن است مفید باشد انصافاً بی خطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد است. همراه خود این جاری، معادل سایر اسبابک ها، بلعیدن بیش اجتناب کرده اند حد تقویت می کند برای بافت های عضلانی اشباع شده اجتناب کرده اند کراتین طرفدار نمی شود. این بدان معناست کدام ممکن است مقدار تجویز شده دارو را بلعیدن کنید به همان اندازه بافت های عضلانی خوشایند، مقاوم، سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالاترین استقامت قابل دستیابی را داشته باشید.


حتما بیاموزید: بلعیدن کراتین – کراتین را همراه خود چه چیزی بخوریم؟


موقعیت کراتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات آموزشی روی این تقویت می کند را بازرسی کنید

به آگاه دکتر سلام عموماً در عرض ۲ هفته توده عضلانی را افزایش می دهد. کراتین علاوه بر این به فرماندهی افزایش کار کردن در حین بازی از حداکثر، افزایش درجه نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع ریکاوری است. جای سوال کردن نیست کدام ممکن است ورزشکارانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند کراتین استفاده می کنند نسبت به افرادی که اجتناب کرده اند کراتین استفاده نمی کنند توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی بیشتری دارند.

کراتین اجتناب کرده اند سنتز پروتئین ماهیچه ای برای تجزیه پروتئین های پروتئینی برای افزایش ذخیره نشاط در بافت های عضلانی استفاده می تدریجی. کراتین باعث انبساط بافت های عضلانی، بافت های عضلانی بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم تر تبدیل می شود.

تحقیق به سختی با اشاره به نحوه کار کردن کراتین {انجام شده} است. تحقیق مدیریت شده همراه خود دارونما با اشاره به کراتین در ۵ سال قبلی نماد داده است کدام ممکن است درجه نشاط را افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل توانایی، استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت بازیافت را افزایش می دهد. اجتناب کرده اند تولید دیگری مزایای غیرمنتظره ای کدام ممکن است اختراع شده است، تسریع کاهش چند پوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین برداشتن چربی است.

در همین جا مواردی موجود است کدام ممکن است باید هنگام بلعیدن کراتین در تذکر داشته باشید:

اگر مرحله بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری بیش اجتناب کرده اند ۵ روز برداشتن شد، باید یک بار دیگر استراتژی هزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری را آغاز کنید.

کراتین روزی بهتر از تأثیر را دارد کدام ممکن است همراه خود شکر بلعیدن شود. هنگام استفاده اجتناب کرده اند کراتین، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایعات فراوان بنوشید، جدا از کراتین، می توانید اجتناب کرده اند تقویت می کند های فولات، ویتامین های B6 را انتخاب کنید و انتخاب کنید B12 نیز بیشترین استفاده را ببرید.

سایر تقویت می کند های غذایی معادل فسفاژن فسفاژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اچ پی فسفاژن فسفاژن نیز شبیه تر است کراتین مونوهیدرات حرکت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {دستورالعمل ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها استفاده آنها معادل کراتین مونوهیدرات است. ساده HP Phosphatagen را می توان به فرآیند های زیر استفاده کرد:
۵ روز اول ۴ بار در روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر نوبت خوب نوبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند ۵ روز ۱ به همان اندازه ۲ بار در روز.

خواه یا نه کراتین برای همه {مفید است}؟

به معنای واقعی کلمه هستند {پاسخ به} این پرس و جو عقب کشیدن است. تحقیق مختلف نماد می دهد کدام ممکن است حدود ۳۰ نسبت اجتناب کرده اند {افرادی که} کراتین بلعیدن می کنند به خوبی پاسخ نمی دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان “بی پاسخ” طبقه بندی می شوند. این اشخاص حقیقی معمولاً علائمی معادل عوارض، اسپاسم عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفتی عضلانی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بلعیدن کراتین تمایز چندانی در کار کردن آنها {وجود ندارد}. این اشخاص حقیقی بیشتر است اجتناب کرده اند اضافه کردن کراتین هر دو اضافه کردن آهسته (یعنی ۳ خوب و دنج کراتین در روز به مدت ۲۸ روز) استفاده نکنند به همان اندازه مسائل کمتری تبصره شود.


این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.