کیفیت هوای ۴ کلان شهر در شرایط «قابل قبول» است.


بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، در میان هشت کلانشهر کشور امروز (۲۸ مرداد) شهر اصفهان سطوح بسیار ناسالمی از آلودگی هوا را تجربه کرده است. کیفیت هوای چهار کلانشهر نیز در وضعیت قابل قبولی قرار دارد.

بر اساس گزارش مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست درباره کیفیت هوای هشت کلانشهر کشور، امروز آلاینده هوای اصفهان با میانگین ۲۰۵ ازن آلوده ترین کلان شهر کشور است. وضعیت بسیار ناسالم

پس از آن کیفیت هوای سه کلانشهر اهواز، تهران و کرج در شرایط ناسالم برای گروه های آسیب پذیر به ترتیب به ۱۴۶، ۱۲۴ و ۱۰۴ رسید. مردم شهر تهران آلودگی هوا را با آلاینده شاخص ازن تنفس کرده‌اند، اما در شهرهای اهواز و کرج شاخص آلاینده مواد معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بوده است.

ساکنان اراک، شیراز، تبریز و مشهد در شرایط قابل قبول هوا را با شاخص آلاینده ذرات معلق در هوا کمتر از ۲.۵ میکرون با میانگین ۸۱، ۷۹، ۶۳ و ۵۲ تنفس کردند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم می شود. بر اساس این طبقه بندی از صفر تا ۵۰ هوای «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ «هوای قابل قبول (سالم) یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ «ناسالم برای گروه های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ «ناسالم برای همه گروه ها»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا “بسیار ناسالم” و شرایط کیفی هوا از ۳۰۱ تا ۵۰۰ “خطرناک” است.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.