کنار هم قرار دادن سازی پایانه های مسافربری مشهد برای زائران
معاون عمرانی، بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت شهرداری مشهد اظهار داشت: پایانه های مسافربری مشهد در ایام نوروز کنار هم قرار دادن خدمت رسانی به زائران هستند.

این موقعیت یابی خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.