کرونا ۱۲ تریلیون دلار به اقتصاد جهان – بهترین اقتصاد – اجتناب کرده اند انگشت داده است


شیوع جهانی ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت های اعمال شده برای نبرد همراه خود آن تأثیرات فاجعه باری بر اقتصاد جهانی دارد.

تهران – بالا اقتصاد – ۲۵ فروردین ۱۴۰۱

ویروس کرونا در سال ۲۰۱۹ گام به گام افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعله ور شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد اجتماعی-مالی جهان را شبح کرد. یکی اجتناب کرده اند مشخصه های کرونا اینجا است کدام ممکن است این بیماری زشت به طور نامنظم سیستم امنیت جهان را خرس تاثیر قرار داده است.

همراه خود افزایش همه‌گیری در سال‌های فعلی، کرونا مشکل‌های بزرگی را برای جوامع {در سراسر} جهان به وجود معرفی شده است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را مجبور به تخصص پیامدهای بسته شدن، محدودیت‌های بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضا‌گذاری اجتماعی کرده است.

به معنای واقعی کلمه هستند، مجازات ها پس اجتناب کرده اند شیوع ویروس، آسیب را تحریک کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری باعث تعداد زیادی از حداکثر در اقتصاد جهانی شده است.

همه‌گیری رو به انبساط ویروس کرونا باعث توقف سکونت انسان‌ها شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شده است کدام ممکن است تمام دنیا نتایج عقب کشیدن این همه‌گیری را بافت کنند.

کرونا ۹ تنها یک اپیدمی جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه بهداشت نهایی است، اما علاوه بر این اقتصاد جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازارهای پولی را نیز از نزدیک خرس تاثیر قرار داده است.

کاهش قابل ملاحظه درآمد، افزایش بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلال در بار، شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت اجتناب کرده اند جمله پیامدهای پوشش های کاهش بیماری است کدام ممکن است در متعدد اجتناب کرده اند ملت ها اجرا تبدیل می شود.

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است احتمال {ناپدید شدن} این بیماری در بلند مدت نزدیک {وجود ندارد}، اقدامات احتیاطی در سراسر جهان ۹ تنها برای نجات جان اشخاص حقیقی اما علاوه بر این برای حفاظت اجتناب کرده اند رشد مالی می خواست است.

ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی تأثیر عقب کشیدن گذاشته است. سرپرست مسئله صندوق در سراسر جهان پول اخیراً گفتن کرده است کدام ممکن است اقتصاد جهانی به همان اندازه سال ۲۰۲۴ {به دلیل} شیوع ویروس کرونا ۱۲.۵ تریلیون دلار اجتناب کرده اند ساخت شخصی را اجتناب کرده اند انگشت خواهد داد.

کریستالینا جورجیوا هشدار داد: “اقتصاد جهانی به همان اندازه سال ۲۰۲۴ {به دلیل} کرون ۱۲.۵ تریلیون دلار اجتناب کرده اند ساخت شخصی را اجتناب کرده اند انگشت می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به معنای واقعی کلمه هستند این عدد را همراه خود توسعه صعودی {به دلیل} افزایش سویه Omicron تصحیح می کنیم.”

گزارش جدید گروه ملل متحد با توجه به اقتصاد جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه‌اندازهای مالی (WESP) در سال ۲۰۲۲ نماد می‌دهد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند یک افزایش محکم در سال ۲۰۲۱، پیش بینی می‌رود اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ به تنها ۴ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال بعد به سه.۵ نسبت بازگردد. نسبت انبساط

{در این} گزارش آمده است کدام ممکن است امواج معاصر آلودگی کرونا، مشکل های مداوم دسترس در بازار کار، مسائل زنجیره تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش تورم مانع اجتناب کرده اند افزایش اقتصاد جهانی شده است.

برآوردهای تولید دیگری نماد می دهد کدام ممکن است انبساط اقتصاد جهانی، در حالی کدام ممکن است در سال ۲۰۲۱ از نزدیک افزایش می یابد، اجتناب کرده اند ۵.۵ نسبت در سال قبلی به ۴.۱ نسبت در سال ۲۰۲۲ و سه.۲ نسبت در سال ۲۰۲۳ پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

اقتصاد جهانی همزمان همراه خود کووید-۱۹ همراه خود قیمت‌های مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌های مالی همراه خود مقیاس مبهم همراه خود تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم ضمانت سیاسی مواجه است.

توصیه کشورهای تا حد زیادی در مسیر درست انبساط جذاب درهم آمدن است اقدام هماهنگ در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ های کامل پوشش سراسری است.

در عین جاری، افزایش تورم پوشش های مالی را محدود می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان کم درآمد از نزدیک آسیب می بینند.

تورم هم جهانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در بالاترین مرحله شخصی اجتناب کرده اند سال ۲۰۰۸ پیشرفت کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازارهای نوظهور به بالاترین مرحله شخصی در یک واحد دهه فعلی رسیده است.

اگرچه هیچ راهی برای ایجاد خسارت مالی ناشی اجتناب کرده اند اپیدمی جهانی کرونا-۱۹ {وجود ندارد}، با این حال هماهنگی فشرده ای بین اقتصاددانان موجود است کدام ممکن است نتایج عقب کشیدن شدیدی بر اقتصاد جهانی ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است داشته باشد.

این مکان یک خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون ذکر تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.