کرونا خطر ابتلا به دیابت را افزایش می دهد
نتایج یک بررسی آرم می دهد کدام ممکن است بیماری عروق کرونر خطر ابتلا به دیابت را افزایش می دهد.

این مکان یک خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون ذکر تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.