کرونا به گروه سراسری ایران حمله کرد فاجعه هر دو جایگزین برای گیمرها ذخیره؟!


۵ شرکت کننده تدریجی گروه سراسری فوتبال ایران در تفریحی مقابل کره جنوبی غایب خواهند بود. غیبتی کدام ممکن است ممکن است معادلات اسکوچیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه سراسری را خرس تاثیر قرار دهد.

در پی محرومیت سعید عزت اللهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادق محرمی ۲ شرکت کننده همیشگی گروه سراسری ایران، خبر رسید کدام ممکن است آزمایشات عروق کرونر سامان قدوس، مهدی طارمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرضا جهانبخش سازنده گفتن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گیمرها احتمال غیبت متعدد اجتناب کرده اند گروه سراسری را دارند. در یک واحد تفریحی مهم در کنار همراه خود کره.

نگاهی به کرونای حمید استیلی سرمربی گروه سراسری نیز در اردوی گروه سراسری سازنده گفتن شد.

موقعیت یابی فدراسیون فوتبال نوشته است کدام ممکن است نگاهی به تاج مهدی طارمی مهاجم پورتو، قدوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبخش سازنده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است غیبت ۵ شرکت کننده بی نظیر گروه سراسری خبر خوبی برای دراگان اسکوچیچ نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است این موضوعی است کدام ممکن است سرمربی باید تصمیم گیری تنبل. گیمرها جانشین شخصی را مقابل کره جنوبی قرار دهد.

همراه خود این جاری این ممکن است جایگزین خوبی برای بازیکنانی باشد کدام ممکن است مدت ها در جستجوی حضور در گروه سراسری بودند، این گیمرها می توانند در تفریحی همراه خود کره جنوبی توانایی شخصی را آرم دهند. بعد از همه انواع جانشینان سرمربی گروه سراسری کار آسانی نخواهد بود.

مخلوط کردن گروه سراسری مقابل کره آسیب دیده است. اسکوچیچ باید پا به حاشیه از بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمش را اجتناب کرده اند این مورد خارج تنبل.

باید دید گروه سراسری با بیرون گیمرها کلیدی شخصی در تفریحی همراه خود کره جنوبی چه می تنبل.

گروه سراسری ایران در نهمین تفریحی شخصی در مرحله مقدماتی جام جهانی اجتناب کرده اند ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران روز پنجشنبه ۴ فروردین در سئول به مصاف گروه سراسری کره جنوبی {می رود}.

شکاف
این موقعیت یابی یک خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون ذکر تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.