کاهش محسوس دما در استان یزد


کارشناس هواشناسی استان یزد اجتناب کرده اند کاهش محسوس دما را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال سرمازدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارت به محصولات کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما وسط یزد، میرحسینی گفت: بر ایده نقشه های پیش یابی هواشناسی همانطور که صحبت می کنیم در مناطق شمالی ملت وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال رگبار ظریف باران پیش سوراخ بینی تبدیل می شود. “

وی ذکر شد: اجتناب کرده اند بعدازظهر همانطور که صحبت می کنیم پنجشنبه همراه خود کاهش محسوس دما را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال سرمازدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارت به محصولات کشاورزی در ساعات اولین بامداد جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنبه وجود ممکن است داشته باشد.

کارشناس هواشناسی استان یزد افزود: اجتناب کرده اند روز جمعه به همان اندازه اولین روزهای سال جدید هوای استان نسبتا آرام {خواهد بود}.

این موقعیت یابی یک خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.