کاهش صادرات زعفران – اقتصاد برتر


اقتصاد برتر

به آگاه یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای سراسری زعفران، آمار گمرک نماد می دهد کدام ممکن است صادرات در دی ماه ۶۳ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بهمن ماه ۵۰ نسبت کاهش یافته است است. این بدان معنی است کدام ممکن است ما بخشی اجتناب کرده اند بازارهای صادراتی شخصی را اجتناب کرده اند انگشت داده ایم.

تهران – بالا اقتصاد – ۱ فروردین ۱۴۰۱

علی حسینی در خصوص توجه انداز ساخت زعفران در سال بلند مدت اظهار داشت: زعفران محصولی است کدام ممکن است برای صادرات ساخت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۸۰ نسبت زعفران تولیدی صادر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ نسبت آن در موجود در خوردن تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه انداز دقیق صادراتی داشته باشیم به همان اندازه بتوانیم به خوب ارزش دقیق این محصول در بازارهای جهانی انگشت یابیم.

وی همراه خود ردیابی به لزوم تعمیر سبدها ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات، اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند درخواست شده است های ما اجتناب کرده اند مقامات مورد توجه قرار گرفت دقیق به مشکلات است، صادرکنندگان در شرایط تحریم ریسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریسک زیادی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری برای اکتسابی فارکس حاصل اجتناب کرده اند صادرات همراه خود مشکل های قابل توجه مواجه هستند. مقامات به این ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات پیش روی صادرکنندگان واقف است، با این حال اراده قابل توجه برای تعمیر این سبدها {وجود ندارد} از گزینه ها بی نظیر فعالان این بخش خرس تأثیر قرار نمی‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دیدگاه آنها توجهی نمی‌شود.

این سرزنده مالی همراه خود ردیابی به اینکه میزان تولیدات کشاورزی متاثر اجتناب کرده اند بارندگی است، اظهار داشت: امسال ساخت زعفران ۷۰ نسبت کاهش کشف شد کدام ممکن است عمدتاً {به دلیل} خشکسالی های پی در پی در سال ۹۹ {بوده است}. سال هاست کدام ممکن است در امتحان شده برای تصرف کردن بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رقبای شخصی اجازه می دهیم زعفران را همراه خود قیمت های جهانی همراه خود قیمت صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کمیت بالا وارد کنند. شک نکنید کدام ممکن است این امر ممکن است تهدیدی قابل توجه برای رشد صادرات ما باشد. در نظر گرفته شده می کنم کمیت ساخت در سال بلند مدت چندان قابل ملاحظه نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان همراه خود ساخت مفهوم آل شکاف خواهیم داشت.

وی در خصوص افزایش قیمت زعفران در سال جاری اظهار داشت: آمار گمرک نماد می دهد کدام ممکن است کاهش ۶۳ درصدی کمیت صادرات در دی ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ نسبت در بهمن ماه حائز اهمیت است. افزایش قیمت زعفران متأسفانه هیچ گونه عارضه ای {در این} زمینه تعیین نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع صادرات در ۲ ماه قبلی بازرسی نشده است.

حسینی یکپارچه داد: بحث صادرات زعفران همه بر بالا اینجا است کدام ممکن است یک خوب و دنج زعفران در اروپا ۵ دلار به کالا می رسد. چرا زعفران همراه خود این قیمت توسط کشاورزان خریداری نمی شود؟ ما در ساخت زعفران پیشتاز جهانی هستیم از توانسته ایم محصولی همراه خود استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قیمت صحیح در دسترس بودن کنیم، با این حال نباید فراموش کرد کدام ممکن است رقبای ما سعی دارند این خوشحال از را اجتناب کرده اند ما سلب کنند.

وی افزود: می‌توانیم مراکزی را برای عرضه مستقیم کالای ایرانی در بازارهای هدف راه‌اندازی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بازارهای جهانی عرضه مستقیم کالا بدهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این سرمایه‌گذاری بهره ببریم. روزی کدام ممکن است قیمت زعفران ایران به یکباره افزایش کشف شد، متنوع اجتناب کرده اند رقبای ما راضی شدند از می‌توانستند {در این} مسیر دوش به دوش ما قدم بزنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زعفران باکیفیت زیر قیمت زعفران ایرانی دسترس در بازار در دسترس بودن کنند.

این موقعیت یابی یک خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.