کاشت مو


اکثر مردمان، چه زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه شخص، موهای شخصی را به همان اندازه روزی کدام ممکن است به طور ناگهانی ناپدید می شوند، مربوط به بهزیستی هر دو جوانی بدیهی می دانند. خیلی ها اینطور در نظر گرفته شده می کنند کاشت مو این ممکن است به موهای او کمک تنبل پرتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیباتر به تذکر برسد.

اگر {به دلیل} ریزش مو هر دو نازک شدن موها نسبت به به نظر می رسد شخصی مشخص نیستید، کاشت مو ممکن است ارائه می دهیم اعتقاد به نفس بیشتری بدهد. خوشبختانه اکنون می توان به نتایج خالص بازو کشف شد کدام ممکن است در واقعً اعتقاد به نفس ممکن است را همراه خود کاشت مو افزایش می دهد.اگر در جستجوی راه رفع موثری برای ریزش مو هستید، قابل دستیابی است بخواهید پیوند مو را در کلینیک بیوتین همراه خود یک جراح پلاستیک انجام دهید.

کاشت مو چیست؟

کاشت مو یک جراحی شکوه است کدام ممکن است برای افزودن موهای تا حد زیادی به ناحیه‌ای اجتناب کرده اند بالا کدام ممکن است قابل دستیابی است طاس هر دو نازک باشد، انجام می‌شود، معمولاً همراه خود برداشتن مو اجتناب کرده اند نازک‌ترین نیمه بالا هر دو سایر نیمه‌های هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس سوئیچ آن به مناطقی کدام ممکن است در آن موجود است. از لاغر است افرادی که به مو خواستن دارند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس روی نیمه طاس هر دو نازک شده منافذ و پوست بالا پیوند می زند.

به عبارت تولید دیگری، کاشت مو موهای ممکن است را به ناحیه ای طاس، کم هر دو با بیرون مو منتقل می تنبل. معمولا اجتناب کرده اند پایین شلیک تبدیل می شود. همراه خود این جاری، می توان آن را اجتناب کرده اند سایر نیمه های هیکل نیز گرفت.

دکتر رضا حسامی، جراح پلاستیک در تهران، ناحیه ای کدام ممکن است موها در آنجا برداشته تبدیل می شود را عقیم می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در گذشته اجتناب کرده اند آغاز کاشت مو، آن را همراه خود یک بی حس کننده موضعی بی حس کنید. ممکن است علاوه بر این می توانید یک مسکن برای خوابیدن در کل جراحی انواع کنید.

این کلینیک ممکن است یکی اجتناب کرده اند ۲ فرآیند کاشت مو را حاضر دهد: کاشت مو FUE هر دو فرآیند کاشت مو FUT.

کاشت مو

بسیاری از کاشت مو در کاشت واحد فولیکولی هر دو FUT

نوار تک فولیکولی هر دو FUT یک فرآیند جراحی است کدام ممکن است در آن جراح نواری اجتناب کرده اند منافذ و پوست را اجتناب کرده اند پایین هر دو جدا بالا پایین تر می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تک تک فولیکول‌های مو را برمی‌دارد. این فولیکول ها به نواحی طاس منافذ و پوست بالا حمله می کنند. جراحی معمولا روزی عملی تر است کدام ممکن است جاده موی ناشی اجتناب کرده اند طاسی مردانه را بپوشاند.

پیوند واحد فولیکولی هر دو FUT به رئوس مطالب زیر انجام تبدیل می شود:

۱. ایمپلنتولوژیست تکه ای اجتناب کرده اند منافذ و پوست بالا را همراه خود چاقوی جراحی اجتناب کرده اند پایین بالا کنار می تنبل. ابعاد نوار حدود ۱۵ به همان اندازه ۲۰ سانتی متر اندازه دارد. همراه خود این جاری، ممکن است اجتناب کرده اند گوش به گوش تولید دیگری سرایت تنبل. سپس ناحیه ای کدام ممکن است منافذ و پوست بالا برداشته شده است دوخته تبدیل می شود.

۲. سپس نوار منافذ و پوست بالا همراه خود چاقوی جراحی به عناصر کوچکتر بریده تبدیل می شود. می توانید قطعه را به همان اندازه هزار لینک جدا کردن کنید. برخی اجتناب کرده اند این گرافت ها قابل دستیابی است شامل یک مو باشند.

۳. در مرحله بعد، دکتر همراه خود استفاده اجتناب کرده اند تیغ هر دو سوزن، دهانه های کوچکی در منافذ و پوست بالا تحمیل می تنبل کدام ممکن است مو در آن کاشته تبدیل می شود. او کمی موی بالا را همراه خود دهانه های دهانه شده به هم وصل می تنبل.

۴. در پایان محل جراحی را همراه خود سوخت هر دو بانداژ می پوشانند.

استخراج واحد فولیکولی هر دو پیوند مو به فرآیند FUE

فرآیند FUE برای کاشت مو اجتناب کرده اند متنوع اجتناب کرده اند قوانین خیلی شبیه سایر فرآیند‌های کاشت مو برای استخراج تک تک فولیکول‌های مو اجتناب کرده اند پایین بالا (ناحیه اهداکننده) با بیرون چاقوی جراحی هر دو بخیه استفاده می‌تنبل، با بیرون اینکه جای زخم ابدی باقی نگه دارد.

برای استخراج واحد فولیکولی هر دو فرآیند کاشت مو FUE سطوح زیر انجام تبدیل می شود:

۱. موهای پایین بالا ممکن است تراشیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس تمام فولیکول ها اجتناب کرده اند منافذ و پوست بالا ممکن است برداشته تبدیل می شود. ممکن است متوجه علائم کوچکی خواهید شد کدام ممکن است در آن هر فولیکول برداشته تبدیل می شود.

۲. در کاشت مو به فرآیند FUT، دکتر دهانه های کوچکی در منافذ و پوست بالا ممکن است تحمیل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فولیکول های مو را به هر دهانه متصل می تنبل.

۳. در پایان محل جراحی را همراه خود سوخت هر دو بانداژ بپوشانید.

خواه یا نه ممکن است کاندیدای اندیشه آل برای کاشت مو هستید؟

کاندیدای اندیشه آل برای کاشت مو کسانی هستند کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۵ سال است کدام ممکن است موهای شخصی را {به دلیل} طاسی همراه خود الگوی مردانه اجتناب کرده اند بازو داده اند. اگر انتظارات عملی دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدام ممکن است ریزش مو حتی پس اجتناب کرده اند کاشت مو نیز ممکن است به پیشرفت شخصی یکپارچه دهد، قابل دستیابی است کاندیدای اندیشه آلی باشید. علاوه بر این اگر سال‌ها اجتناب کرده اند طاسی مبارزه کردن می‌برید را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی آن خاص شده است، می‌توانید اقدام به کاشت مو کنید.

به طور معمول، هر کسی ممکن است کاشت کاشت تنبل، ویژه به ویژه اگر اولویت بی نظیر ممکن است ریزش مو {به دلیل} ضربه، سوختگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر فرآیند های جراحی پلاستیک مربوط به لیفت صورت باشد.

کاشت موی FUE هر دو FUT کدام بیشتر است؟

هر ۲ کاشت مو FUE را انتخاب کنید و انتخاب کنید FUT دارای مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایبی برای سطوح بهتر طاسی هستند. همراه خود این جاری، کاشت مو FUT بر FUE ترجیح داده تبدیل می شود، با این حال اگر شخص خاص {برای حفظ} موهای شخصی کاشت مو انجام دهد، کاشت مو FUE ممکن است یک انتخاب اندیشه آل باشد.

کدام مرتب سازی کاشت مو برای شما ممکن است بیشتر است؟

کاشت مو روشی است کدام ممکن است در آن موها اجتناب کرده اند پایین بالا برداشته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به مناطقی کدام ممکن است طاسی از آنها واضح است منتقل تبدیل می شود، علاوه بر این فرآیند شخصی را اجتناب کرده اند پیوند دستی دهانه شده به کاشت موی رباتیک تنظیم داده است. کاشت مو FUE را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاشت مو FUT اجتناب کرده اند فرآیند های بی نظیر کاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشیدن مو هستند. هر ۲ فرآیند کاشت فوق العاده سودآور بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در سراسر} جهان در جاری پیگیری است. همراه خود این جاری، ادعا اینجا است کدام ممکن است بهتر از فرآیند کاشت مو کدام ممکن است قابل توجیه نیست از هر ۲ مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایب نسبی دارند.

تمایز های اساسی بین این ۲ فرآیند موجود است کدام ممکن است تصمیم گیری می تنبل کدام مرتب سازی برای شما ممکن است اندیشه آل است.

کاشت مو

با اشاره به فرآیند، کاشت مو FUE امکان استخراج تک تک واحدهای فولیکولی را اجتناب کرده اند طریق بخیه‌های نوزاد با بیرون بخیه فراهم می‌تنبل. اجتناب کرده اند طرفی در کاشت مو به فرآیند FUT، چاقوی باندهای اهداکننده همراه خود بخیه برداشته تبدیل می شود.

کاشت مو FUE باعث تحمیل زخم های نوزاد تبدیل می شود. همراه خود این جاری، آنها عالی نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اوقات به خوبی مخلوط کردن می شوند، با این حال ۹ همه وقت، ویژه به ویژه وقتی تمام می شوند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، کاشت مو به فرآیند FUT اسکارهای خطی تحمیل می تنبل کدام ممکن است قابل دستیابی است پیش آگهی آنها در صورت اصلاح هر دو مختصر کردن موهایتان سخت باشد.

برای الگو درمانی، می‌توانید طی تعدادی از روز پس اجتناب کرده اند کاشت مو به فرآیند FUT، ورزش دوره ای شخصی را اجتناب کرده اند بالا بگیرید، در حالی کدام ممکن است بخیه‌های {مورد استفاده در} کاشت مو FUE به همان اندازه ۱۰ روز پس اجتناب کرده اند حرکت افزایش می‌یابند.

همراه خود هر ۲ فرآیند کاشت مو، ممکن است تحمل یک پارچه بیهوشی آرام می گیرید کدام ممکن است باعث تبدیل می شود بافت با بیرون درد داشته باشید. هر ۲ فرآیند ابدی هستند. برای پیش آگهی اینکه خواه یا نه کاشت مو FUE هر دو کاشت مو FUT برای شما ممکن است صحیح است، ابتدا باید همراه خود آگاه مراجعه به کنید.

مشکلات شناسایی شده است کاشت مو چیست؟

خطرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات مرتبط همراه خود جراحی کاشت مو، به طور قابل توجهی کاشت مو FUE را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاشت مو FUT موجود است. در حالی کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها رایج هستند، برخی نیز گذرا، غیر معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید شده مدت هستند. مشکلات جانبی شناسایی شده است عبارتند اجتناب کرده اند عفونت، خارش، بی حسی، ریزش مو، خونریزی، کیست، تورم، جای زخم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکسکه.

یکی اجتناب کرده اند معمولی ترین مشکلات کاشت مو ریزش مو متنوع اجتناب کرده اند مردمان بعد اجتناب کرده اند کاشت مو همراه خود ریزش مو مواجه شد. همراه خود این جاری، این می تواند یک تکنیک خالص پس اجتناب کرده اند کاشت است کدام ممکن است در آن پایه ها بازو نخورده باقی می مربوط به را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساقه مو می ریزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مجدد اجتناب کرده اند پایه آغاز تبدیل می شود. در عرض ۲ به همان اندازه سه هفته می ریزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط جدید در عرض سه به همان اندازه ۴ ماه قابل ملاحظه {خواهد بود}.

عکس اجتناب کرده اند مشکلات کاشت مو خون ریزی. چه فرآیند FUE داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه فرآیند FUT، قطعا بریدگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریدگی هایی موجود است کدام ممکن است باعث اجتناب کرده اند بازو دادن خون تبدیل می شود. برای برای کاهش این امر، ضروری است کدام ممکن است در صورت خوردن داروهای رقیق کننده خون هر دو از گرفتن هر گونه ضرر خونی حال به دکتر شخصی اطلاع دهید.

درد بعد اجتناب کرده اند کاشت مو

درد بعد اجتناب کرده اند کاشت مو اجتناب ناپذیر است از فرآیند FUE هر دو FUT ممکن است درد خاصی تحمیل تنبل. با این حال همراه خود تجویز داروهای آرام بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی حس کننده، این درد به حداقل می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای فرد مبتلا قابل تحمل تر تبدیل می شود. با این حال پس اجتناب کرده اند کاشت مو همچنان درد، کبودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم تحمیل تبدیل می شود کدام ممکن است همراه خود تجویز مسکن برطرف تبدیل می شود.بازدید پست:
۸

این مکان یک خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.