ژل را به سینه تزریق کنید


ژل را به سینه تزریق کنید یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند استراتژی های شکوه، غول پیکر کردن سینه است. تزریق ژل سینه روشی است کدام ممکن است در سال های جدیدترین بیشتر و بیشتر ای رایج شده است. اکثر خانمها تمایل دارند این راه شکوه غیر تهاجمی را انجام دهند. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است غول پیکر کردن سینه به این راه با بیرون جراحی انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تزریق ژل هیچ زخمی روی سینه باقی نمی ماند، فاصله نقاهت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش کوتاهی نیز دارد.

در واقع تزریق ژل به سینه فرآیند ابدی نیست.

ژل ها معمولاً مختلط بر اساس اسید هیالورونیک هستند. اسید هیالورونیک منصفانه مخلوط کردن داخل زا است. پس اجتناب کرده اند تزریق، هیالورونیک اسید پس اجتناب کرده اند مدتی فریب دادن هیکل خواهید کرد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند فریب دادن مجددا از بین بردن تبدیل می شود. اسید هیالورونیک منصفانه ماده انصافاً بی خطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی گناه برای هیکل شماست. یکی اجتناب کرده اند سود های بی نظیر ژل های هیالورونیک اسید اینجا است کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند مدتی فریب دادن هیکل می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر شکل تزریقی شخصی را دوست ندارید هر دو به دلایلی بعد اجتناب کرده اند تزریق پشیمان از حداکثر، می توانید ژل ها را همراه خود آنزیم تزریق کنید. آنها را باز نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینه‌های خواهید کرد با بیرون هیچ عارضه‌ای به مکان در گذشته اجتناب کرده اند تزریق بازگردد.

خواه یا نه تزریق ژل به کابینت سینه صدمه می زند؟

متعدد اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی برای این منظور به تزریق ژل مراجعه می کنند درد هنگام تزریق ژل خواهید کرد خیلی درگیر هستید با این حال تزریق ژل خیلی دردناک نیست این کار بی فایده است از ژل همراه خود منصفانه سرنگ فوق العاده ظریف به سینه تزریق تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر پزشکان پزشکی برای این منظور اجتناب کرده اند بی حسی موضعی استفاده می کنند.

تزریق ژل سینه

چه کسانی برای تزریق ژل به سینه صحیح هستند؟

تزریق ژل به سینه {برای زیبا} جلوه دادن سینه ها برای {افرادی که} اجتناب کرده اند بیهوشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحی می ترسند صحیح است در واقع برای {افرادی که} به بیماری های زیر مبتلا هستند: منصفانه کاندید خوشایند برای تزریق ژل به کابینت سینه می دهد:

 • {افرادی که} ساده خواستن به غول پیکر کردن سینه دارند.
 • {افرادی که} می خواهند اجتناب کرده اند شر چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید چروک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گودی درجه سینه شخصی خلاص شوند.
 • {افرادی که} عدم تقارن در سینه هایشان فوق العاده کم است.
 • اشخاص حقیقی همراه خود سینه های کودک

خواه یا نه تزریق ژل به سینه عوارضی دارد؟

به طور معمول اگرچه تزریق ژل روشی آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر است با این حال مشکلات خاصی دارد کدام ممکن است در همین جا به برخی اجتناب کرده اند آنها ردیابی تبدیل می شود.

 • برخی اجتناب کرده اند ژل های تزریقی {مورد استفاده در} برخی اشخاص حقیقی باعث تحمیل حساسیت پوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکنش آلرژیک می شوند، متعاقباً بیشتر است در گذشته اجتناب کرده اند تزریق آن ها را روی منافذ و پوست شخصی آزمایش کنید.
 • پس اجتناب کرده اند تزریق ژل، بالقوه است عفونت خفیف هر دو از حداکثر در محل تزریق تحمیل شود. اگر عفونت های محل تزریق از حداکثر باشد، برای برداشتن ژل تزریق در محل تزریق بریده تبدیل می شود کدام ممکن است برای برداشتن ژل خواستن به جراحی دارد.
 • دکتر ممکن است اجتناب کرده اند ژل های نامناسب استفاده تنبل کدام ممکن است راه رفع مناسبی برای آن {وجود ندارد}. بسیاری از اینها ژل گام به گام در زیر منافذ و پوست مخلوط شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت توده در موجود است، {در این} صورت باید ژل تزریق شود.
 • در صورتی کدام ممکن است ژل همراه خود هیکل خواهید کرد تفاوت نداشته باشد، احتمال تحمیل جوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرمزی منافذ و پوست در محل های تزریق موجود است.
 • اگر تزریق {به درستی} انجام نشود، بالقوه است لایه های منافذ و پوست زیرین آسیب ببینند.
 • کبودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم پس اجتناب کرده اند تزریق ژل به سینه غیرمنتظره نیست

نکاتی کدام ممکن است با توجه به تزریق ژل باید بدانید:

 • غول پیکر کردن سینه همراه خود ژل بین شش ماه به همان اندازه ۲ سال ماندگاری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند می توان اظهار داشت کدام ممکن است این حرکت شکوه قیمت چندانی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بالقوه است برای برخی اشخاص حقیقی قیمت زیادی داشته باشد. ویژه به ویژه اینکه تزریق ژل به سینه بی وقفه دوام نمی آورد
 • چون آن است در بالا اشاره کردن شد، تزریق فیلر ممکن است باعث حساسیت پوستی، واکنش آلرژیک، جوش در محل تزریق، قرمزی منافذ و پوست، عفونت محل تزریق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب به نیمه زیرین منافذ و پوست شود.
 • معمولاً تبصره شده است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی ژل را در احاطه هیکل شخصی حرکت می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جای عکس مخلوط می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل توده سختی در سینه خواهید کرد تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت بروز چنین مشکلی باید ژل تخلیه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد خواستن به جراحی سینه خواهید داشت.
 • علاوه بر این بهترین ضرر تزریق ژل به سینه اینجا است کدام ممکن است دوام زیادی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه فرآیند ابدی نیست، متعاقباً باید مرتباً ترمیم شود کدام ممکن است قیمت زیادی دارد.

تزریق چربی در سینه بیشتر است هر دو تزریق ژل در سینه؟

لیپوساکشن روشی است کدام ممکن است در آن جراح اجتناب کرده اند لیپوساکشن برای برداشتن چربی اجتناب کرده اند سایر نیمه های هیکل استفاده می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس چربی را فیلتر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است ناحیه تزریق می تنبل.

سود این راه اینجا است کدام ممکن است جراح اجتناب کرده اند احساس چربی شخص استفاده می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجسام خارجی را به هیکل تزریق نمی شود. عیب این راه اینجا است کدام ممکن است برای دیدن {نتیجه نهایی} باید مدت زیادی منتظر بمانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماندگاری آن بیش از حد نیست، از چربی بعد اجتناب کرده اند مدتی فریب دادن هیکل تبدیل می شود، تزریق ژل به سینه با این حال نتیجه دیده شده است. در مدت زمان کوتاهی پرهزینه است

مونتاژ پروتز سینه هر دو تزریق ژل به سینه؟

در غول پیکر کردن سینه همراه خود پروتز سینه، جراح پروتزهای سیلیکونی را در سینه های خواهید کرد مکان ها به همان اندازه سینه های خواهید کرد را به همان اندازه جایی کدام ممکن است احساس سینه اجازه می دهد غول پیکر تنبل. پروتز در زیر احساس سینه کاشته تبدیل می شود به همان اندازه در شیردهی خواهید کرد اختلال تحمیل نکند.

در واقع اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است پروتز سینه منصفانه حرکت جراحی است، احتمال بروز عوارضی موجود است کدام ممکن است به مرور زمان اجتناب کرده اند بین می الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتز سینه ماندگاری بالایی دارد.

به طور معمول تزریق ژل منصفانه فرآیند کم تهاجمی است، با این حال تزریق ژل معایبی نیز دارد کدام ممکن است مبتلایان باید اجتناب کرده اند آن آگاه باشند. زمان فریب دادن ژل در اشخاص حقیقی مختلف مشخص است با این حال برای اکثر اشخاص حقیقی بیش اجتناب کرده اند ۸۰ سهم ژل بعد اجتناب کرده اند منصفانه سال فریب دادن تبدیل می شود، متعاقباً اجباری است تزریق ژل بعد اجتناب کرده اند ۹ به همان اندازه ۱۲ ماه یک بار دیگر تکرار شود.بازدید پست:
۳۸

این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.