چگونه بفهمیم داستان بدی داریم؟


چگونه بفهمیم داستان بدی داریم؟

رویداد۲۴ گاهی اوقات همه تعجب می کنند که چگونه می توان سابقه بد آنها را از بین برد یا در سابقه کیفری خود باقی نماند.

اما گاهی این سوال پیش می آید که چگونه بفهمیم که سابقه بدی را ثبت کرده ایم یا خیر؟

با توجه به این موضوع، بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمد اعم از قطع عضو، قصاص، اعدام، حبس ابد، شلاق و حبس بیش از دو سال سابقه کیفری مؤثر محسوب می‌شود. فرد را از حقوق اجتماعی محروم می کند.

بر اساس این ماده می توان فهمید که ارتکاب جرایمی غیر از جرایم فوق در سابقه کیفری محکوم علیه لحاظ می شود اما سوء پیشینه مؤثر نیست.

مطابق همین قانون، گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط نشان‌دهنده سوء سابقه کیفری نیست، مگر اینکه از مراجع قضایی درخواست تعیین یا تغییر حکم شود.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.