چگونه ابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاشیه از ترانه خلیج فارس/ اصلاح طلبان، اصولگرایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلطنت طلبان برای نقد ابی کروی هم آمدند؟


آبی خلیج فارس

رویداد۲۴ مازیار وکیلی: به سختی می توان پذیرفت کدام ممکن است به سرعت {در میان} تن سیاستمدار در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند ایران، ابراهیم حامدی معروف آبی، خواننده celeb پاپ ایران، موضوع انتقادات از حداکثر سیاسی قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرصتی داشته باشد اصلاح طلبان، اصولگرایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی سلطنت طلبان را در یک واحد قطع بندی تنبل. سطح برسند: انتقاد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله به ابی.

ماجرا اجتناب کرده اند این قرار بود کدام ممکن است وقتی در یک واحد مصاحبه تلویزیونی اجتناب کرده اند ابی پرسیدند چرا موسیقی خلیج فارس را در امارات نخوانده است، ابی پاسخ داد کدام ممکن است سیاسی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع خلیج فارس به اختلاف بین امارات درمورد تبدیل می شود. امارات عربی همراه خود ۲ ملت گفته می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ ارتباطی همراه خود او نداشت. این پاسخ موج خشونت آمیزترین هجمه های افراد ایران را اجتناب کرده اند سوی جریان های مختلف سیاسی علیه او به راه انداخت. با این حال خواه یا نه ابی واقعا سیاسی نیست هر دو موضوع خلیج فارس موضوع اختلاف ۲ ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربطی به آن است ندارد؟

بی بی سی ابی را «تام جونز» همراه خود تمایل های سیاسی توضیح دادن کرده است. یکی اجتناب کرده اند توضیحات پاسخ فشرده مشتریان دنیای آنلاین ما به اظهارات ابراهیم حامدی دقیقا داده ها سیاسی اوست. برخلاف تام جونز خواننده بریتانیایی کدام ممکن است اصولاً مشهور شخصی را مدیون موسیقی‌های غیرسیاسی مشابه با «Sex Bomb» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «Reason» است، ابی به هیچ وجه پوشش را انصراف نکرده است.

ضرر این خواننده ایرانی تنها مضامین ترانه هایش نیست کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آن ها از نزدیک سیاسی است، اما علاوه بر این ابراهیم حامدی در اقامت شخصی شخصی نیز ورزش های سیاسی زیادی داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین موضوع باعث تبدیل می شود صحبت های فعلی او دانستن درباره خلیج فارس غیر نسبتاً به تذکر برسد. همین تناقض در رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتار بود کدام ممکن است باعث شد مشتریان دنیای آنلاین ما این خواننده را به نفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریا متهم کنند; اتهامی کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های سیاسی این خواننده نمی توان آن را خیلی غیرمنطقی دانست.

ابراهیم نبوی در کتاب ترانه‌های زیرزمینی اهمیت ابراهیم حامدی را این‌گونه توضیح دادن می‌تنبل: اول: اکثر مشاوران موسیقی ایرانی معتقدند صدای ابی مقاوم‌ترین صدای پاپ فارسی است. ثانیاً ورزش های ابی در نیمه دوم اقامت ۹ تنها کاهش نمی یابد، اما علاوه بر این این دوران سطح عطفی در اقامت ماهر او است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مقدماتی عملکرد است کدام ممکن است ابی را اجتناب کرده اند خواننده پاپ متمایز می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را در امتداد طرف خواننده سنتی هر دو اپرا مکان ها. . سوم، ابی یکی اجتناب کرده اند معدود خواننده های پاپ است کدام ممکن است مخاطبانش ترجیح می دهند اجرای زنده او را اجتناب کرده اند شبیه به خانه بشنوند. اجراهای او شاید چیزی جز صدای ضبط شده او نباشد. رابعاً ابی اصولاً مورد استقبال مخاطبانی است کدام ممکن است در عین اینکه می دانند در موسیقی عامه پسند برخلاف موسیقی استاندارد، جنسیت، امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید طنین صدای خواننده اهمیت چندانی ندارد، با این حال اجتناب کرده اند این منظر صدای ابی قابل ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستودنی است. پنجم، اجرای زنده های بعد اجتناب کرده اند انقلاب او در خارج اجتناب کرده اند ایران پرطرفدار است. به سختی پیش می آید کدام ممکن است موسیقی او او را مشابه با سایر خوانندگان پاپ به رقص وادار تنبل هر دو او را وادار تنبل به همان اندازه برای دیگران بخواند.


اصولاً بیاموزید: تاریخچه روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان اجتناب کرده اند قاجار به همان اندازه جمهوری اسلامی / مسابقه مدیریت جهان اسلام


در اجرای زنده های ابراهیم حامدی بینندگان در همه زمان ها در امتداد طرف موسیقی های او می خوانند کدام ممکن است نماد اجتناب کرده اند پرمخاطب بودن موسیقی های این خواننده ایرانی دارد. ابراهیم حامدی محصول موسیقی ایرانی دهه ۴۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ است. منصفانه دهه پس اجتناب کرده اند بلوغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید گیری جنبش های چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی، گروه ایران از نزدیک سیاسی/اجتماعی شده بود. متعاقباً، هر خواننده ای کدام ممکن است وارد صنعت موسیقی می شد، باید پوشش می خواند. این قاعده برای ادغام کردن ابراهیم حامدی نیز می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالعه موسیقی‌های سیاسی/اجتماعی باعث شد ابراهیم حامدی تمایل سیاسی پیدا تنبل.

ابراهیم حامدی برخلاف متنوع اجتناب کرده اند پیشکسوتانی کدام ممکن است مجبور به مهاجرت اجتناب کرده اند ایران شده بودند، به این رویه شکسته نشده داد. ترانه هایی مثل «خانه سرخ» کدام ممکن است ابی در آن می خواند «خانه سرخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوچه سرخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوچه سرخ / آری خون برزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان سرخ است / ده به همان اندازه ده پرچم شوک است کدام ممکن است برمی خیزد. / مزرعه زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید «کویر سرخ است».

هر دو در ترانه «بشکست» همراه خود لحنی حماسی می سراید: «ای تخلیه اجتناب کرده اند زنجیر جهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاطم را بشکن، لب تشنه بهار را بشکن.

ابی موسیقی گل سرخ را نیز همراه خود شعر جنتی عطایی خواند: گل سرخ بر سینه ی عاشقان شکفت، اهل دل را به تعیین کنید ایران خواند. «در سرزمین یخ پر اجتناب کرده اند سکون ناراضی در همه زمان ها باد قطبی در همه زمان ها برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کولاک / سردی لبم غم لب نشستن طوفان رام نشده ساعت شب کوه یخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب دیده»

این ترانه ها همراه خود سطح عطفی به بالا رسید، مشابه با موسیقی «نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چسبناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزی» کدام ممکن است ابراهیم حامدی به در کنار داریوش اقبالی گستاخانه به حکومت ایران اعتراض کردند. برخلاف ادعای اخیرش مبنی بر غیرسیاسی بودنش، ترانه هایی کدام ممکن است ابراهیم حامدی به همان اندازه به بلافاصله خوانده است، او را در دسته خوانندگانی مکان ها کدام ممکن است از نزدیک سیاسی/اجتماعی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به رویدادهای زمانه شخصی جدا نیستند.

با این حال ماجرا به ترانه های ابراهیم حامدی ختم نمی شود. گزارش رویداد۲۴ ابراهیم حامدی در سال های فعلی اقدامات سیاسی روشنی اجتناب کرده اند شخصی نماد داده است. ابراهیم حامدی یکی اجتناب کرده اند اولین خوانندگانی بود کدام ممکن است به کمپین ۹ به جمهوری اسلامی اتصال. او علاوه بر این توده ها در مصاحبه‌های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در منبر‌هایی کدام ممکن است در اختیار دارد، برای به سخره تکل حاکمیت سیاسی ایران اجتناب کرده اند طعنه استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مشاوره است کدام ممکن است حامی چریک‌هایی چون سیروس نهاوندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قول خودش دلتنگی کتاب‌های نهاوندی {بوده است}. مجموعه این بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات نماد می دهد کدام ممکن است برخلاف اظهارات فعلی این خواننده، وی از نزدیک سیاسی است.


اصولاً بیاموزید: موسیقی اعتراضی چگونه در ایران پدید به اینجا رسید؟


خلیج فارس منصفانه مشکل سراسری است هر دو سیاسی؟

ابراهیم حامدی دانستن درباره چرایی نبودن ترانه خلیج فارس ذکر شد: موضوع خلیج فارس منصفانه اختلاف سیاسی بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از ملت تولید دیگری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است شناخته شده به عنوان منصفانه سوار به خودم اجازه دخالت {در این} موضوع را نمی دهم. امارات در لیست قرار گرفت.

همراه خود ملاحظه به داده ها انصافاً سیاسی این خواننده، اظهارات ابی پاسخ های شدیدی را در دنیای آنلاین ما جستجو در داشت. یکی اجتناب کرده اند مشتریان در پاسخ به اظهارات ابی در توییتی نوشت: «{کسی که} سیاسی ترین موسیقی ها را خوانده، می گوید برای منصفانه مشت دلار عربی سیاسی نیستند! در گذشته اجتناب کرده اند ممکن است میهن پرستی منصفانه سوء تفاهم بود.

شخص عکس همراه خود تخلیه تصویری اجتناب کرده اند ابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرش در هنگام عضو شدن در به کمپین ۹ به جمهوری اسلامی نوشت: ابی می گوید خلیج فارس ادعا کردن منصفانه حرکت سیاسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است نمی گویم خلیج فارس! پس عکس [کمپین نه به جمهوری اسلامی] “این می تواند منصفانه تأثیر هنری باشد، ۹ پوشش!”

ابی نه به جمهوری اسلامی

این ساده مشتریان توییتر نبودند کدام ممکن است به صحبت های ابی پاسخ نماد دادند. برخی اجتناب کرده اند چهره های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری نیز دانستن درباره صحبت های ابی نوشتند. محمدعلی ابطحی در صفحه توئیتر شخصی نوشت: «خیلی ها همراه خود صدای باشی اقامت کرده اند. با این حال خلیج فارس سیاسی نیست. ضرر قلمرو ای نیست. این می تواند یک واقعیت تاریخی است کدام ممکن است شناسایی خلیج فارس تاکنون بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خواهد بود}.

محمدحسین مهدویان نیز همراه خود تخلیه عکسی اجتناب کرده اند به تصویر کشیدن باستانی خلیج فارس در قاهره بر روی خلیج فارس نوشت: خلیج فارس، آن شناسایی جاودانه، پایه در گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت جهان دارد. خلیج فارس سیاسی نیست. این میراث تاریخی ملتی است کدام ممکن است همچون پرچمی به اهتزاز به سمت ناملایمات در همه زمان ها متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو نخورده {بوده است}.»

یقیناً ابراهیم حامدی می دانست کدام ممکن است مشکل خلیج فارس برای ایرانی ها بیش اجتناب کرده اند منصفانه موضوع سیاسی است. با این حال چرا او حاضر شد همراه خود چنین اظهارات ضد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقیضی شخصی را کشف نشده انتقادی ترین اتهامات قرار دهد؟ پایه این گفتگو مالی است. شخصیت هایی مشابه با ابراهیم حامدی اجتناب کرده اند برگزاری اجرای زنده در ملت شخصی منع شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها تأمین درآمد آنها شناخته شده به عنوان خواننده اجرای زنده در کشورهای مختلف است.

اگر برای پول درآوردن به کشورهایی می روید کدام ممکن است زاویه ایدئولوژیک همراه خود ایران دارند، باید به درخواست شده است های آنها حرکت کنید. ابراهیم حامدی نیز در شرایط مشابهی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ناچار اظهاراتی مغایر همراه خود کار کردن زودتر شخصی کرده است. اینکه خواه یا نه طمع پول اصولاً (در حالی کدام ممکن است ابی ثروتمند است) آنقدر مفید است کدام ممکن است منصفانه سوار به سمت افراد کشورش بایستد، سوالی است کدام ممکن است ابراهیم حامدی باید به آن است پاسخ دهد. با این حال ظاهراً ابراهیم حامدی همراه خود سخنرانی های فعلی شخصی با توجه به امتیازات مالی، شهرت شخصی را شناخته شده به عنوان منصفانه سوار {در میان} افراد ایران اجتناب کرده اند بازو داده است.

در حالی کدام ممکن است نمی توان همراه خود منصفانه جمله هر دو ساده منصفانه کار، منصفانه عمر نقاشی دیواری هر دو سیاسی هر انسانی را نادیده گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها به حداقل یک حرکت تکیه کرد، با این حال با توجه به ابی این پرس و جو فوق العاده جسورانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جانب داستان خطرناک، او موضوعی را آغاز کرد کدام ممکن است برای افراد است: ایران اساسا منصفانه موضوع سیاسی نیست، اما علاوه بر این منصفانه هویت سراسری است، متعاقباً نمی توان پیش بینی عبارت استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی مقدمه “انتخاب کردن نکن” با توجه به ابی را داشت، با این حال این بار باید واقعا روی حیله و تزویر باش را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حیله و تزویر انتخاب کردن کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضایی تحمیل کن کدام ممکن است ابی {هر روز} توده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده ها همراه خود شخصی زمزمه می تنبل: «را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلیج فارس همیشگی فارس فارس…»

این مکان منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.