چابهار برگ برنده ایران در ترانزیت بین قاره ای
مقرون به صرفه ترین مسیر برای کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی، گذرگاه شمال به جنوب خواهد بود که بندر چابهار به عنوان تنها بندر اعماق دریای ایران، کوتاه ترین مسیر ترانزیتی کشورهای آسیای میانه برای دسترسی به اقیانوس هند و آب های بین المللی است.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.