پوتین راه ایران را {می رود}


غرب به طرز ماهرانه‌ای اجتناب کرده اند مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکاتبه‌های روسیه همراه خود شخصی اجتناب کرده اند دید عموم دوری می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌گوید هیچ خوب اجتناب کرده اند قراردادهای امنیتی شخصی همراه خود مسکو را اجرا نکرده است.

تبیر ۲۴»خوب سرزنده سیاسی اصولگرا ذکر شد: اگر روسیه در حال حاضر در جاده های اوکراین نمی جنگد، فردا باید در جاده های مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سن پترزبورگ بجنگد.

امیر ساعدی دریانی، درک دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده سیاسی، در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است در یک واحد توئیت چه گفتید – «اگر روسیه در حال حاضر در جاده‌های اوکراین نمی‌جنگد، فردا باید در جاده‌های مسکو بجنگید» – «اینطور نیست. خواستن به تحلیل پیچیده ای دارد.» اینکه روسیه سعی کرد اجتناب کرده اند مجاری دیپلماتیک آنها را آشتی دهد به همان اندازه آنها این کار را نکنند، گوش آنها را مدیون این سخنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده ها نبود. به همین دلیل واضح بود کدام ممکن است روسیه قرار نیست منتظر نگه دارد به همان اندازه شهروندانش خوب روز صبح اجتناب کرده اند خواب بیدار شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد رژه نیروهای آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتو در جاده های مسکو باشند.

این عضو هیئت آموزشی دانشکده شهید بهشتی تهران یکپارچه داد: تنها کاری کدام ممکن است انجام داده ام اینجا است کدام ممکن است مرعوب هژمونی رسانه ای غرب نباشم. این کاملاً یکسان چیزی است کدام ممکن است مقام معظم مدیریت سال هاست کدام ممکن است بلندپایه سیاستگذار راهبردی کشورمان می گویند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می فرمایند در تحلیل شخصی نباید مرعوب رسانه های غربی باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه حق را اجتناب کرده اند باطل تجزیه و تحلیل ندهیم.

ساعدی دریانی افزود: غربی ها به طرز ماهرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب مانده سال ها مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکاتبات روسیه همراه خود شخصی را اجتناب کرده اند انظار نهایی در اطراف نگه داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر نیستند بگویند هیچ خوب اجتناب کرده اند قراردادهای امنیتی شخصی را همراه خود مسکو اجرا نکرده اند. ایده ها نهایی برای تخلیه این دروغ غول پیکر مبنی بر اینکه روسیه تهاجم نیروی دریایی انجام می دهد، متمایل شد ۹ غرب. یعنی آنقدر این دروغ را می گویند کدام ممکن است {همه آن} را ادراک می کنند.

دریانی ذکر شد: خواهید کرد نمی توانید خوب تحلیلگر در سراسر جهان منصف پیدا کنید کدام ممکن است بگوید غرب راهی جز عملیات نیروی دریایی به روسیه نداد. روسیه باید چه می کرد؟ باید دستش را به سیگنال تسلیم بالا برد به همان اندازه فردا اوکراین شبیه همه تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر های شوروی سابق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوک شرق به ناتو بپیوندد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از سامانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه های موشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی را در مرزهای غربی روسیه مستقر تنبل! چه ذهن سلیمی کدام ممکن است به ابعاد خوب ارزن ایمنی سراسری ممکن است چنین چیزی را تحمل تنبل.

این سرزنده سیاسی اصولگرا یکپارچه داد: ساده خوب نکته را بگویم: شبیه به جمهوری‌های لوهانسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دونتسک کدام ممکن است در روزهای منتهی به مناقشه نیروی دریایی موضوع مناقشه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین بود کدام ممکن است در هماهنگی‌های متنوع مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی گواه . روس‌ها.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراینی‌ها باید توسط مقامات اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این غربی‌ها همراه خود حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره به رسمیت شناخته شوند، با این حال اوکراین چه کرد؟ دونباسی ها هر دو اجتناب کرده اند طریق تیغ هر دو به زندان، به تبعید را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره، چون آن است می بینید، آقای پوتین در شبیه به سخنرانی در روز اول عملیات ویژه نیروی دریایی، با اشاره به ناازیزه کردن اوکراین صحبت کرد، توافقی کدام ممکن است آنها نادیده گرفتند. {چه کسی} ممکن است آنچه را کدام ممکن است سراسری گرایان اوکراینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناسیونالیست های طرفدار آمریکا همراه خود روس ها در اوکراین انجام دادند را انکار تنبل؟ افرادی که مقامات قانونی یانوکوویچ را در یک واحد کودتای تمام آمریکایی به تماس گرفتن انقلاب سرنگون کردند.

در واقع اینها مدل هایی است کدام ممکن است غربی ها در کشورهایی مثل ما در جستجوی آن بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنبش موسوم به جنبش بی تجربه کدام ممکن است مدیریت انقلاب {به درستی} به آن است لقب شورش غربی ها داده اند، مصداق بارز این اقدامات غرب است. یادش بخیر چقدر اجتناب کرده اند این شورش حمایت کردند، غافل اجتناب کرده اند اینکه ایران اوکراین نیست کدام ممکن است هر کاری دلشان تمایل دارد بکنند.

امیر ساعدی دریانی در نهایت تصریح کرد: دوست ندارم حقه‌ورزشی‌های رسانه‌ای در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج ملت کدام ممکن است اخیراً امتحان شده می‌کنند مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام جمهوری اسلامی را مطیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطیع روس‌ها کنند، تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد ممکن است اینجا است کدام ممکن است «پوتین» در یکپارچه آمده است. اجتناب کرده اند تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید درایت رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش خارجی جمهوری اسلامی کدام ممکن است برای جلوگیری اجتناب کرده اند شیوع مبارزه خانه در روسیه، مبارزه را به عمق استراتژیک کشورش، جایی شبیه اوکراین، کشاند. شبیه به کاری کدام ممکن است سال ها پیش مدیریت انقلاب در ایران انجام دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اینکه در کرمانشاه، همدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران در دام داعش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سران غربی آن نیفتیم، مجبور شدیم در دمشق، حلب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بغداد بجنگیم.

به آگاه این سرزنده سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگر اصولگرا: دشمنان انقلاب اسلامی آنقدر نپخته، بدشانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسود هستند کدام ممکن است {نمی توانند} ببینند ابرقدرت نیروی دریایی شبیه روسیه را می توان در پوشش خارجی جمهوری اسلامی تابع فرآیند سیاسی انقلاب اسلامی کرد. ایران. کجایند افرادی که روزی ایده «عمق استراتژیک» را نادیده می گرفتند هر دو حتی به تمسخر می گرفتند به همان اندازه در حال حاضر ببینند کدام ممکن است کل اختلاف روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب حول این ایده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکردهای دقیق آن می چرخد. مفهومی کدام ممکن است الحمدلله جمهوری اسلامی ابتدا آن را درک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت بومی اساس گذاری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال حاضر به همان اندازه کرانه های مدیترانه هم تأثیر می گذارد در عمق ای داریم. ورشکسته هایی مثل رژیم صهیونیستی اگر بخواهند شیطنت کنند، راکت های غیرقابل مذاکره خانم ما را دیده اند کدام ممکن است در اربیل بر سرشان ریخته شده است.

این موقعیت یابی خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.