پشتکار نیوز » آیا ستاد عمرو به معروف با ادامه گشت زنی مخالف است؟


ستاد امربه معروف و نهی منکر اعلام کرد: این ستاد تاکید دارد که برای رفع اختفا باید موضوع اختفاء رفع و به عنوان جرمی که باید دستگیر و تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شود طرح جامع عفاف محفوظ است. و حجاب با توجه به بی حجابی به حل مشکل بدون تنش اجتماعی کمک می کند

۱- در حادثه، اصل برقراری عدالت و شفافیت این است که از دادستان ها انتظار می رود با بهترین بررسی و اطلاع رسانی به موقع، وجدان عمومی را برای رسیدگی کامل و کامل به ظلم عادلانه فراخوانند.

۲- ستاد امربه معروف و نهی از منکر همانطور که بارها اعلام کرده است با برخورد مستقیم پلیس با بدحجاب ها مخالف است و معتقد است که این مشکل با راه حل مناسب و بدون رفع مشکل حل شده است. تنش های اجتماعی بر اساس طرح جامع ستاد امربه معروف و منع پلیس از تغییر وضعیت تحت رهبری متولیان امر و قوی و حمایت از بنیادهای مردمی.

۳- اکنون که رئیس جمهور به وزیر کشور دستور پیگیری داده است، شایسته است وزیر کشور نه تنها به صورت موردی به جزئیات این حادثه اکتفا کند، بلکه به صورت موردی شورای انقلاب ۳۳۰ داشته باشد. وظایف قانونی خود را انجام دادند تا این مشکلات پیش نیاید، آیا به وظایف قانونی خود به درستی عمل کرده اند؟ آیا نهادهای فرهنگی به این جوان ۲۳ ساله آموزش های فرهنگی لازم را در جمهوری اسلامی داده اند یا فقط شعار کار فرهنگی به او داده شده است؟ آیا صدا و سیما به عنوان نهادی که بیشترین وظایف قانونی را بر عهده دارد و بیشترین مسئولیت فرهنگ سازی را در این اتفاق و حوادث مشابه بر عهده دارد، به عنوان یک جوان و هزاران جوان دیگر ما به وظایف فرهنگی خود عمل کرد؟ برای اینکه در معرض قدرت قهری پلیس قرار نگیرید اقدام کنید؟ آیا پلیس ما کارکنان خود را به اندازه کافی برای حفظ کرامت انسانی مردم آموزش داده است؟

آیا از ستاد امربه معروف گرفته تا وزارت کشور و سایر نهادهای ذیربط، وظایف قانونی خود را به درستی انجام داده اند؟ آیا نظام آموزشی کشور و دانشگاه ها به وظیفه خود در قبال جوانان ما عمل می کنند یا اعمال و عواقب ناکارآمدی آموزش و فعالیت های ضعیف فرهنگی نوجوانان و جوانان ما به نیروی انتظامی سپرده شده است؟

اگر وظایف دستگاه های فرهنگی به درستی انجام می شد، چنین حادثه تلخی را تجربه نمی کردیم. آیا باید حوادث ناگواری رخ دهد تا متولیان و مسئولین راه حلی پیدا کنند؟

۴- ستاد امر به معروف و نهی از منکر ضمن اعتقاد به ضرورت حل معضل در حوزه عفاف و حجاب، معتقد است که پلیس نمی تواند مستقیماً در صحنه برخورد با این معضل باشد. این مشکل موکول به دادگاه باشد، اینطور نیست که دولت مسئول این مشکل باشد، بلکه حل مشکل عفاف و حجاب تنها توسط خود مردم حل می شود که به درستی به این مشکل رسیدگی شود و در این زمینه به تفصیل توضیح داده شود. طرح جامع عفاف و حجاب

قانون برای حل معضلات اجتماعی وضع شده و اکنون که این تعارضات وجود دارد به این معناست که قانون یا وجود ندارد یا کارآمد نیست و در این قسمت شورای اسلامی باید بدون اتلاف وقت به نقش قانونگذار و متولی خود توجه کند.

۶- ستاد امر به معروف و نهی از منکر همچنان تاکید می کند که برای حل مشکل حجاب باید موضوع حجاب به عنوان جرمی که باید دستگیر، تشکیل و به مراجع قضایی رسیدگی شود، رفع و مبنا شود. که بر اساس آن طرح جامع عفاف و حجاب و حجاب باید از منظر آسیب برخورد شود و بدون تنش اجتماعی به حل مشکل کمک می کند، هرچند دشمنان همیشه می خواهند تنش اجتماعی وجود داشته باشد.

در پایان امر به معروف و نهی از منکر بار دیگر از وقوع چنین حوادث ناگواری ابراز تأسف می کنیم و واقعاً این را مایه درد می دانیم و به وضعیت موجود اعتراض می کنیم که چرا بعد از چهل سال در حال هستیم. هنوز هم چنین حوادث تلخ و ناگواری: در بلاتکلیفی اجرای صحیح قانون و خلأهای آن، در کاستی ها و اشتباهات دستگاه ها به ویژه فرهنگیان.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.