پروتز سینه


پروتز سینه این یکی اجتناب کرده اند ترجیح ترین جراحی های شکوه سینه است. این حرکت {به دلیل} افزایش کمیت سینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکل دهی صحیح سینه انجام تبدیل می شود.

این جراحی یکی اجتناب کرده اند پرطرفدارترین جراحی‌های شکوه در بین خانم‌ها می‌باشد، مخصوصاً در سال‌های فعلی در بین خانم‌ها هر دو اجتناب کرده اند کف دست دادن احساس سینه {به دلیل} بیشتر سرطان ها فوق العاده رایج شده است.

به گزارش مکان های مرجع خارجی، این جراحی یکی اجتناب کرده اند پرطرفدارترین جراحی های شکوه در کشورهایی مشابه آمریکا، برزیل، مکزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای ecu است.

طیف گسترده ای از پروتز سینه بر ایده داروها تشکیل دهنده

بسته به داروها تشکیل دهنده، ۲ نوع پروتز سینه موجود است پروتز سینه نمکی هر دو آب نمک پروتز سینه سیلیکونی جدا کردن شده است.

پروتزهای سیلیکونی

این پروتزها همراه خود ژل سیلیکون پر شدند.جنس این پروتزها فوق العاده شبیه به احساس خالص سینه شماست.

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است پروتز سیلیکونی به صورت ژل است، در صورت پارگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماندن در هیکل، باد نمی شود.

در واقع در تذکر داشته باشید کدام ممکن است شکستگی در بسیاری از اینها پروتز نه اغلب در حال وقوع است، با این حال برای جلوگیری اجتناب کرده اند بروز ضرر، دکتر باید در فواصل روزی معینی پس اجتناب کرده اند حرکت، پروتز سینه را بازرسی تدریجی.

پروتزهای سالین هر دو سالین

محتویات بسیاری از اینها پروتز همراه خود محلول نمکی استریل پر تبدیل می شود، پروتز نمکی اجتناب کرده اند دیواره ای غیر قابل تأثیر می گذارد بازسازی شده {است تا} محتویات محلول نمکی موجود در آن نشت نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این این پروتزها توهم زیادی به احساس سینه ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخواهند داشت. فیت در سینه ابتدا در یک واحد سوراخ فوق العاده کودک قرار خواهد گرفت، برشی زیر سینه تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس بسته به ابعاد مشخص شده محلول نمکی هر دو نمکی به پروتز تزریق تبدیل می شود.

اگر پروتز در احساس سینه پاره شود، محتویات آن جای خالی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب نمک توسل به هیکل تبدیل می شود.

پروتز سینه

نحوه انجام جراحی پروتز سینه

در جراحی پروتز سینه، جراح ابتدا فرد مبتلا را بی‌حس می‌تدریجی، به تا حد زیادی اشخاص حقیقی بیهوشی نهایی داده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله بعدی کاهش‌هایی زیر سینه تحمیل می‌شود به همان اندازه پروتز در سینه قرار گیرد.

کاهش برای جراحی معمولاً کاهش هایی در فراگیر هاله، کاهش زیر پستان، کاهش زیر بغل تحمیل تبدیل می شود کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به فرآیند های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند پروتزهای سیلیکونی، اکثر کاهش ها توسط جراح در زیر احساس سینه تحمیل تبدیل می شود.

مرحله بعدی توصیه پروتز سینه است، جراح پس اجتناب کرده اند تحمیل برشی در عضله دیواره کابینت سینه، عضله را وارد می تدریجی.

در مرحله آخر بیشتر اوقات درزها را همراه خود نخ های جاذب هر دو غیر جاذب بسته می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باند چسب مخصوصی می زنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند حرکت اجتناب کرده اند سوتین طبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی بند سینه استفاده تبدیل می شود.

بعد اجتناب کرده اند جراحی پروتز سینه اجتناب کرده اند سوتین مخصوص بیشترین استفاده را ببرید

پس اجتناب کرده اند پروتز مورد نیاز است برای مدتی اجتناب کرده اند سوتین های مخصوص استفاده شود سوتین پروتز سینه آن را در جای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می شود کدام ممکن است پروتز در تأثیر گرانش کمترین حرکت رو باز کردن داشته باشد.

سن صحیح برای جراحی پروتز سینه

در مجموع اجتناب کرده اند آسانسور سینه می توان اجتناب کرده اند ۱۸ سالگی کدام ممکن است سن انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوغ در خانم ها مناسب شده باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت ناکافی بودن انبساط سینه برای من می خواهم قابل انجام است. جراحی پروتز سینه می توانید در گذشته اجتناب کرده اند باردار بودن به این مهم دست یابید.

مخاطبین صحیح برای حرکت پروتز سینه چه کسانی هستند؟

  • {افرادی که} قصد جراحی سینه را دارند نباید ۲ ماه در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند جراحی سیگار بکشند هر دو قلیان بنوشند.
  • افرادی که سینه های کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید البته است کودک دارند.
  • اگر کاهش پوند از حداکثر را تخصص می کنید، می توانید اجتناب کرده اند پروتز سینه هر دو ایمپلنت برای تعیین کنید دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکل دادن به سینه های شخصی بیشترین استفاده را ببرید.
  • {افرادی که} {به دلیل} بیشتر سرطان ها احساس سینه شخصی را اجتناب کرده اند کف دست می دهند نیز می توانند این جراحی را انجام دهند.

مرحله ریکاوری پروتز سینه

  • ممکن است می توانید بعد اجتناب کرده اند جراحی {به آرامی} راه بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند روز بعد اجتناب کرده اند جراحی کارهای فوق العاده سبک انجام دهید، با این حال در ۲ هفته اول اجتناب کرده اند بالا بردن اجسام با کیفیت حرفه ای، رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه فشار به کابینت سینه .
  • پس اجتناب کرده اند این مدت، می توانید رفتن کار برگردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای روزانه شخصی را به طور روال انجام دهید.
  • معمولا بعد از دو ماه می توانید بازی های سبک را آغاز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل به همان اندازه ۶ ماه اجتناب کرده اند بازی های از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار کابینت سینه .

نتایج جراحی پروتز سینه

جراحی پروتز سینهنتایج خوبی برای شخصی خواهید داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرد مبتلا بلافاصله بعد اجتناب کرده اند حرکت تغییری در سایز سینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت سینه بافت خواهد کرد. اجتناب کرده اند مزایای این حرکت می توان به افزایش اعتقاد به نفس در دختران ردیابی کرد.

علاوه بر این مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است پروتزها معمولاً به گونه ای ساخته می شوند کدام ممکن است همه وقت مفید بمانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواص را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس شخصی را محافظت کنند. تنها در صورتی کدام ممکن است آرایشگر اجتناب کرده اند حرکت شخصی راضی نباشد هر دو خواستن به سایز بهتر داشته باشد، مجددا حرکت را انجام می دهد.

کپسول پروتز سینه

پس اجتناب کرده اند جراحی پروتز سینه، هیکل البته است عالی احساس کپسولی در فراگیر پروتز تحمیل می تدریجی کدام ممکن است انصافاً خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی گناه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ۱۰ به همان اندازه ۱۵ سال خواستن به تعویض دارد.

به معنای واقعی کلمه هستند ممکن است می خواهید محتوای سیلیکون عالی پروتز تدریجی را محاسبه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نظریه است. پروتز ابدی سینه {به دلیل} محتوای وگرنه طبق آنچه آگاه شد شخصی پروتز بعد اجتناب کرده اند این مدت باید بازرسی شود.

پروتز سینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها

طبق فینال تحقیقات گروه بهداشت آمریکا fad.gov، پروتزها سمی نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث بیشتر سرطان ها نمی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند هیچ خطری برای هیکل ندارند، خودتان ببینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس نداشته باشید.

سوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ با اشاره به پروتز سینه

در همین جا تعدادی از پرس و جو معمولاً پرسیده می شود با اشاره به پروتز سینه موجود است:

خواه یا نه می توان همراه خود پروتز سینه شیر داد؟

در {پاسخ به} این پرس و جو باید ذکر شد کدام ممکن است اتصال بین پروتز سینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیردهی اینجا است کدام ممکن است هیچ تداخلی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداخل حاملگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیردهی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیر دادن در جایی است کدام ممکن است این حرکت به او آسیبی نمی رساند.

طول جراحی پروتز سینه

به طور گسترده این حرکت جزو حرکت های سبک می باشد کدام ممکن است طول انجام این حرکت حدود ۱ ساعت می باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تحویل داد طول نقاهت تقریباً تعدادی از ساعت بعد اجتناب کرده اند حرکت ترخیص از حداکثر.

خواه یا نه سفر شدن به هواپیما ارزش پروتز سینه دارد؟

بیشتر اوقات می پرسند کدام ممکن است شنیده ها ای موجود است کدام ممکن است در {پاسخ به} این پرس و جو ساده می توان ذکر شد کدام ممکن است اگر پروتز اجتناب کرده اند هواپیما خارج می شد، اکنون هیچ عالی اجتناب کرده اند سلبریتی ها خشمگین نبودند!

خواه یا نه همراه خود تزریق چربی می توان سینه را عظیم کرد؟

تزریق چربی به سینه نیز یکی اجتناب کرده اند انتخاب های عظیم کردن سینه است تزریق نیمه بالایی سینه این راه دارای مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایبی است کدام ممکن است در مقاله تزریق چربی سینه در این متن به تفصیل به آن است پرداخته ایم.

پروتز سینه چه عوارضی دارد؟

هر جراحی شکوه مشکلات بالقوه شخصی را دارد حتی عالی آمپول آسان هم ممکن است مشکلات داشته باشد چه برسد به سایر جراحی های شکوه پس ببینیم مشکلات بالقوه پروتز سینه چیست؟

خیلی بعید است کدام ممکن است هیکل پروتز را پس بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نپذیرد کدام ممکن است پروتز باید توسط جراح خارج شود.

این هر دو عالی عفونت بعد اجتناب کرده اند جراحی است کدام ممکن است خواستن به آنتی بیوتیک دارد، هر دو به طور معمول است باید یک بار دیگر زیر سینه باز شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتز کاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجددا کار گذاشته شود.بازدید پست:
۷۰

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.