پرشا نیوز » اروپا تحت نفوذ صهیونیسم و ​​آمریکاست


یک کارشناس حقوق بین الملل با تاکید بر اینکه اروپا مسیر و مسیر گفت وگو با کشورهای مختلف از جمله ایران را گم کرده است، گفت: این گونه اقدامات دخالت آشکار در امور داخلی ایران است.

صباح زنگنه در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی خود از تحریم های جدید اتحادیه اروپا و همچنین انگلیس اظهار کرد: این نوع اقدام نشان دهنده دخالت آشکار در امور داخلی ایران است و پیش از آن گفت و گوی روشنی بین ایران داشتیم. ایران و اروپا تحت عنوان گفت‌وگوی انتقادی، انتقادات و ارزیابی‌هایی را که از رفتار طرف مقابل داشتند، مطرح کردند و در قالب همین گفت‌وگوها با هدف پیشبرد روابط خلاصه شد.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد اروپا در حال حاضر تحت نفوذ صهیونیسم و ​​آمریکا و استرس های مختلفی است که در قاره اروپا به وجود آمده است و این مشکلات باعث شده اروپا مسیر خود و مسیر گفتگو با کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی را تغییر دهد. جمهوری اسلامی ایران.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.