پتروشیمی ها بهترین صادرکنندگان ملت هستند / چین، امارات، تایلند، هند، عمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غنا. شرکای تجاری بی نظیر ایران در دهه ۱۴۰۰
کالاهای صادراتی نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته اجتناب کرده اند تذکر ارزشی ۶۱ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر وزنی ۲۱ نسبت افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ابتدای سال قبلی تاکنون ۱۶ میلیون تن کالای صادراتی درمورد به صادرات غیرنفتی به خوب ارزش ۵ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶۱ میلیون دلار {بوده است}. در مقابل همراه خود مدت درست مثل سال قبلی، اجتناب کرده اند تذکر وزنی ۱۶ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر دلاری ۴۷ نسبت انبساط داشته ایم.

این موقعیت یابی عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.