پاسخ فشرده به قوانین جنجالی سقط جنین مریلند – اقتصاد برتر


قانونگذار ایالت مریلند قوانین بحث برانگیز سقط جنین را راه اندازی شد کرده است کدام ممکن است حقوق جنین را سلب کرده و به کودک اجازه می دهد حتی ۲۸ روز پس اجتناب کرده اند تولد بمیرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

به گزارش اقتصاد سراسری، این قوانین تمامی حقوق جنین را سلب کرده و در صورت تایید قوه قضاییه به مادر اجازه سقط جنین می دهد. این لایحه علاوه بر این اجتناب کرده اند تحقیقات قانونی و مجازات سقط جنین در هر مرحله اجتناب کرده اند باردار بودن و نابودی های دوران باردار بودن – تعدادی از هفته در گذشته و بعد اجتناب کرده اند تولد – برای “عدم ورزش” جلوگیری می تدریجی. بر ایده قوانین، خوب شخص ممکن است {به دلیل} تجزیه و تحلیل با اشاره به نابودی خوب کودک نوپا اجتناب کرده اند پلیس شکایت تدریجی.

استفاده اجتناب کرده اند عباراتی معادل «پری ناتال» و «عدم ورزش» {در این} لایحه {به دلیل} دارا بودن معانی منحصر به فرد همراه خود انتقادات فراوان و بحث برانگیز مواجه شده است. طبق آموزش داده شده است گروه بهداشت جهانی، فاصله پری ناتال بین هفته {بیست و سوم} باردار بودن به همان اندازه هفت روز پس اجتناب کرده اند تولد کودک نوپا است. سایر مؤسسات ایده می کنند کدام ممکن است فاصله پری ناتال ۲۸ روز پس اجتناب کرده اند تولد به نوک می رسد.

سناتور دموکرات ویلیام اسمیت کدام ممکن است این قوانین را راه اندازی شد کرد، پس اجتناب کرده اند انتقادات فراوان، عبارت پری ناتال را اجتناب کرده اند قوانین بردن کرد و مونتاژ مجلس نمایندگان مریلند را برای تصور این قوانین به تعویق انداخت.

اولیویا سامرز، وکیل وسط حقوق و عدالت آمریکا، ذکر شد: «مثل همه ایالت تولید دیگری در آمریکا، مریلند قانونی به تماس گرفتن پناهگاه ایمن دارد کدام ممکن است به مادران اجازه می‌دهد به همان اندازه خوب ماه پس اجتناب کرده اند تولد نوزادان شخصی را با بیرون هیچ سؤال هر دو اتهامی مفید نگه دارند.» با این حال ظاهراً دموکرات‌های مریلند ترجیح می‌دهند این نوزادان را همراه خود استفاده اجتناب کرده اند عباراتی معادل «عدم اقدام» بکشند.

این موقعیت یابی خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.