وکیل خانواده امینی: پرونده مهسا با عنوان قتل از سوی دستگاه قضایی به دادسرا ارجاع شد.
صالح نیکبخت گفت: خانواده مهسا خواهان تشکیل کمیته تحقیقاتی مستقل با حضور ۳ تا ۵ پزشک عمومی معتمد هستند… به گفته پزشکان متخصص و کارشناسان مستقل، مرگ مهسا ربطی به بیماری قبلی او که حذف یک خال یا یک تومور کوچک روی تنه چشمان او آنجا بود، او آنها را نداشت. همچنین مهسا در گذشته سابقه بیماری قلبی عروقی و کلیوی نداشت.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.