وارد موج هفتم کرونا شدیم


خیلی اشتباه است که فکر کنیم کرونا تمام شده است. کرونا ویروسی است که تا سال های آینده باقی خواهد ماند.
کشورهایی هستند که واکسیناسیون مناسب در آنها انجام نشده و مصونیت مردم در این کشورها پایین است. بنابراین اگر ویروس وجود داشته باشد، جهش می یابد و همه کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد.
طبق آمار به نظر من کشورمان وارد موج هفتم کرونا شده است.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.