همایش بزرگ تجار و کارآفرینان ایرانی-ارمنیاولین نشست اتحادیه کارفرمایان ارامنه ایران توسط هیئت مدیره مرکز خیریه مریم مجدلیه و انجمن فرهنگی اجتماعی جامعه ارامنه ایران؛ در سالن آپادانا هتل اسپیناس تهران با حضور جمعی از تجار، کارآفرینان و تجار ایرانی ارمنی تبار که نقش بسزایی در تولید صنعت و شکوفایی اقتصاد کشور دارند برگزار شد.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.