هشدار با توجه به ارائه دهندگان مسافرتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامتی تقلبی


وسط توافق ارائه دهندگان بازدید نسبت به خریدهای غیرمجاز اجتناب کرده اند نمایندگی های حاضر دهنده ارائه دهندگان گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامتی هشدار داد.

به گزارش سراسری به نقل اجتناب کرده اند ایسنا، این ستاد در اطلاعیه ای خطاب به مسافران نوروزی تاکید کرد که ارائه دهندگان گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامتی را تنها اجتناب کرده اند امکانات اصلی اکتسابی کنند.

علاوه بر این هشدار داده شده است که برخی متخلفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودجویان اقدام به سازماندهی مکان های کالا بلیط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان مسافرتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشت و گذار کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران در هنگام کسب این ارائه دهندگان هوشیار باشند.

{در این} ادعا آمده است: «این کلاهبرداران اجتناب کرده اند عبارات نادرست برای فریب مشتریان مربوط به «بازگشت تمیز»، «جشن افتتاح واحد»، «رزرو خانه‌های مبله، جنگلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساحلی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا قیمت‌های غیرواقعی زیرین استفاده کردند. پس اجتناب کرده اند اکتسابی ودیعه هیچ خدماتی حاضر نمی دهد.

در گذشته اجتناب کرده اند کسب ارائه دهندگان گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامتی، افراد باید اجتناب کرده اند مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت آنلاین مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپلیکیشن های مشخص شده مطلع شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده اجتناب کرده اند مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلیغاتی که دارای تصویر وزارت میراث، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر دیجیتال هستند، مطلع شوند. حرکت کن.»

علاوه بر این اجتناب کرده اند مسافران درخواست شده است شده است در صورت خواستن به اطلاع اجتناب کرده اند صحت این گونه آگهی ها همراه خود شماره تلفن ۰۹۶۲۹ تصمیم بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به مکان www.09629.ir مراجعه کنند.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است که مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی که محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.