هشدار بازرسی کل گیلان درباره نارضایتی از اجرای توصیه های سازمان بازرسی به مدیران


بازرس کل استان گیلان با حضور در برنامه زنده رادیویی مرکز استان به اقدامات مدیران استانی اشاره و تاکید کرد: بازرس کل استان به دلیل سهل انگاری اجازه نمی دهد هزینه های پروژه دو یا چند برابر شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سجاد دهدجانی در این برنامه رادیویی با تشریح نقش و جایگاه سازمان بازرسی در بین دستگاه های نظارتی و اجرایی کشور، خاطرنشان کرد: در مسیر رفع چالش ها و آسیب های مهم و اساسی استان گیلان که گاهی اوقات مردم برای مدت طولانی بوده اند. این موضوع استان را نگران کرده است، ما نیازمند تعهد، سرعت و در عین حال دقت، پیگیری موثر و به موقع مسئولان استان هستیم.

بازرس کل استان گیلان با اشاره به ظرفیت موجود در سازمان های بازرسی به ویژه بازرسی استان گیلان به عنوان اصلی ترین بازرسی برای رسیدگی به مشکلات و چالش های موجود در استان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی در راستای رسیدگی به فساد و تخلفات و تحقق آن ادامه دارد. از تعهدات قانونی خود از همه ظرفیت های موجود استفاده می کند و همواره به این اصل مهم و راهبردی معتقد است تا زمانی که نهادها به قانون عمل کنند و به وظایف خود عمل کنند، از حمایت جدی و قاطع بازرسی برخوردارند.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به ارائه پیشنهادات اجباری از سوی سازمان بازرسی کل کشور و لزوم اجرا و اجرای به موقع این پیشنهادات، یادآور شد: عدم اجرای این پیشنهادات کارشناسی طبق قوانین و مقررات، عواقب قانونی را برای سازمان بازرسی کشور به دنبال خواهد داشت. کسی که شکایت می کند، حمل می کند

ده ده جانی در ادامه با بیان اینکه این حجم از پروژه های عمرانی نیمه تمام و رها شده در استان زیبانده شایسته مردم این استان نیست، افزود: بازرسی از استان در خصوص برخی کاستی ها و کوتاهی ها در این زمینه باید جدی گرفته شود و وی مهم است و اجازه نمی دهد هزینه های تکمیل پروژه ها به دلیل سهل انگاری و سهل انگاری غیرقابل توجیه دو یا چند برابر شود.

وی با اشاره به لزوم تقویت خودتنظیمی در نهادها و پیشگیری مقدم بر مبارزه، خاطرنشان کرد: تهیه و ارسال تذکرات که یکی از مهمترین وظایف سازمان کنترل محسوب می شود، با هدف جلوگیری از بروز مشکلات است. وقوع تخلف یا تخلف. .

بازرس کل استان گیلان در ادامه خطاب به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی یادآور شد: تکریم ارباب رجوع و پرهیز از سردرگمی و معطل مردم در ادارات در دستور کار همه دستگاه های اجرایی استان و بازرسی کل استان گیلان قرار گیرد. به عنوان نهاد اصلی نظارتی استان و تداوم این شرایط سخت تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست و همچنین مردم و شهروندان عزیز گیلانی نیز فرزندان خود را به این مجموعه نظارتی می سپارند و مشکلات و مشکلات خود را به این نهاد نظارتی گزارش می کنند. از طریق وب سایت سازماندهی و پخش صدا بر روی ۱۳۶.

شکاف
این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.