نقشه ژنوم انسان چیست؟ | مجله سیب


ژنتیک انسان چیست

پروژه ژنوم انسان یک طرح بلندپروازان بین‌المللی بود که بسیار با ارزشی داشت. تشخیص و درمان بیماری های مختلف مدیون نتایجی است که در پروژه ژنوم انسان به دست آمد. در این مطلب از مقالات جدید سایت پزشکی سیب به بررسی پروژه ژنوم انسان می‌پردازیم.

ژنوم انسان چیست؟

بهتر است قبل از بررسی پروژه ژنوم انسان ببینیم که اصلاً ژنوم انسان چیست و منظور از ژنتیک انسان چیست. واژۀ ژنوم به معنای کل ژنتیکی موجود زنده است.

موجودات منده از سلول ها ساخته شده اند و این سلول ها حاوی مادۀ ژنتیکی هستند که ویژگی های آن سلول ها هستند و درنهایت آن زنده را تعیین می کنند زنده را تعیین می کنند. سلولهای ویژگیهای مختلف ممکن است مانند سلولهای قرمز خونی ما وجود نداشته باشند و به همین دلیل ژنتیکی ندارند. (البته مقدار مادۀ ژنتیکی در اندامک میتوکندری این سلولها وجود دارد.)

در واقع همان طور که گفته می شود، کلمۀ ژنوم به معنای کل ژنتیکی است که در همۀ سلول های بدن یک موجود زنده وجود دارد.

ژنتیک انسان چیست؟

سلول کوچک‌ترین واحد حیاتی است که می‌تواند خود را به صورت مساددادد. بدن انسان مانند هم موجودات پرسلولی از تعداد زیادی سلول تشکیل شده است. می‌شود که بخش رالورس.

این سیستم راهبردی از طریق کروموزومها که در درون خود قرار گرفته عمل می کند. بخش های خاصی از کروموزوم ها که ژن نامیده می شود دستورات مختلف را به کل سلول میفرستند.

پس ژنها واحدهای کوچکی از یک مجموعه هستند که عملکرد سلول ها را تعیین و تنظیم می کنند. از لحظۀ شروع حیات یک سلول تا رشد آن و تا لحظۀ مرگ آن کلیۀ فرآیندهای سلولی به کمک ژنها به میپیوندد.

پس بیهوده نیست که ادعا شود ژنها از خصوصیات فیزیکی و رفتاری انسان را می کنند و آنها را می شناسند می توانند رمزگشایی سؤالات بسیاری در زمینه خصوصیات مشترک و متفاوت بین انسانها باشند.

ژنها همچنین نقش همچی در مبتلا شدن یا نشدن انسان به بیماریهای ژنتیکی و غیرژنتیکی را دارند و از این لحاظ نیز حائی مهم هستند.

پروژه ژنوم انسان چیست؟

پروژه ژنوم انسان (Human Genome Project) یک طرح بلندپروازانۀ بین المللی بود که با همکاری بیش از ۲۰ دانشگاه و موسسات تحقیقاتی از آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، سایر آلمان، چین، ژاپن و کشورهای بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ با هزینه های سرسام آور انجام شد.

هدف این پروژه نقش ژنوم انسان بر روی کروموزوم‌ها بود. تا قبل از این پروژه، اطلاعات محدودی در مورد ژنهای انسان کشف شده بود ولی نه تنها حجم این اطلاعات قابلتوجه نبود، بلکه همه کروموزومها نیز بررسی نشده بودند.

پروژه ژنوم انسان

چرا پروژه تهیۀ نقشه ژنوم انسان انجام شد؟

فرض کنید که ما دستگاه های بسیار پیچیده را کشف کرده ایم که طرز کار آن را دقیقا نمیدانیم و دستگاه یک دفترچه راهنمای ناقص وجود دارد که به زبان عجیبی نوشته شده است.

دقیقاً با مشکل مشابهی قبل از اجرای پروژه ژنوم انسان مود. آنها بخشهای کوچکی از کارکرد سیستم پیچیدگی ژنتیک انسان را میدانستند و تا حدی هم به زبان آن علم وجود دارد; ولی، دانستنیهای پاسخگوی نیاز به شناخت کاملتر از این دستگاه نبود.

پروژه ژنوم یک دفترچه راهنمل انسان، از نحوه کارکرد دستگاه ژنتیک به همراه زبان قابل فهم زبان قابل فهم آن، در اختیار همۀ قرارگاه داد.

پروژه ژنوم انسان چه بود؟

در این پروژه، بزرگترین پروژه مشترک جهانی در زمین یک بیولوژی می شود، نقشه و محل قرارگیری حدود ۲۵۰۰۰ ژن انسان (که روی ۲۳ جفت کروموز متفاوت قرار گرفته است) و همچنین کارکرد هرکدام از اینها نیز تاحدامکان مشخص شده است.

این پروژه مشخص می کند که مثلاً تعداد هزار ژنی که کروموزوم ۱۵ قرار گرفته است هرکدام دقیقاً کجای این کروموزوم قرار دارد و جزئیات فرمول ژنی آنها و عملکردشان و در این ژنها می تواند منجر به چه عوارضی شود. (اعداد ذکر شده جنبۀ دارند.)

تحقیقات سالهای بعد مشخص می شود که به نظر می رسد این پروژه تنها در دریای بیکران ژنتیک باز شده است که در آینده می تواند برای بسیاری از تحقیقات و پیشرفت های علمی شروع شود.

فایده اصلی شناخت نقش ژنتیک انسان چیست؟

پروژه ژنوم انسان یک انقلاب را در علم ژنتیک رقم زد. شناخت ما از بیماری هایی که از والدین به فرزندان منتقل می شوند و به نام بیماری های ژنتیکی می شوند به طرز شگفت انگیزی افزایش یافته و بسیاری از بیماری ها با منشأ ناشناخته، پس از آزمایش های تیکی و با استفاده از نقش ژنی، در دسته بیماری های ژنتیکی قرار گرفته اند. بیماری‌های ژنتیکی بیماری‌هایی هستند که به‌علت نقص ژنی در ف،شیدایی هستند.

در زمینهای آبی از بیماریهای ژنتیکی ارثی، مانند سندروم داون، به پیشرفتهای بیسابقهای دست یافتیم و از بسیاری از این بیماریها با آزمایشهای ژنتیکی پیش از بارداری میتوان جلوگیری کرد.

نقشه ژنوم انسان

تشخیص و درمان سرطانها

خیلی از سرطانها بهعلت خطاهای ژنتیکی که در حین تقسیمات سلولی رخ می دهد ایجاد می کند.

پروژه ژنوم انسان به درک و شناخت مکانیسمهای سرطانزا کمک کرد و با کناسایی ژنهایی که مورهب ایجاد تومور میشوند درمان قطعی از سرطانها میسر شد.

تشخیص و درمان بیماری ها

یکی از موارد مهم تفاوتهای افراد در برابر عوامل مشابه عوامل بیماریزا، مانند میکروبها، تفاوتهای ژنتیکی آنهاست. شناخت ژن‌های هر فرد می‌تواند آیندۀ درمان در علم پزشکی را کاملاً دڈونگگگ کند.

اصل واقعی حاکم بر سیستم درمان در پپککی امروز، پیشنهاد یک یا چند طرح درمانی برای یک بیماری است و به افراد خاص توجه نمی کند. در سیستم درمانی جدید، که به Personalized Medicine معروف است، هر درمان باتوجه به خصوصیات ژنتیکی فرد مشخص می شود و تاحدامکان قبل از شروع درمان در بدن فرد، در محیط کشت و آزمایشگاه روی سلول های گرفته شده از فرد، آزمایش می شود.

پس با این روش که می توانم آن را به “مطالب مختصر ترجمه کرد، خیلی از درمان ها” را حذف کنید.

مجموعه ژنهای مختلف با بسیاری از بیماریها و بیماریها اثبات شده است و ژنها حتی در بروز بیماریهایی که کاملا ژنتیکی نیز نقش دارند.

پروژه ژنوم همچنین انقلابی در پپککی قانونی و جنایی ایجاد می کند که در موارد زیادی در ککف جرم کمک کننده بوده است.

پرسش و پاسخ

  1. پروژه ژنوم انسان چیست؟ پروژه ژنوم انسان یک طرح بین‌المللی با همکاری دانگ‌گاه‌های معتبر بود که آن را تعیین نقۀ ژنهای مختلف بر روی کروموزومها بود.
  2. فایده نقشه ژنوم انسان چیست؟ با کمک نقشه ژنوم انسان تشخیص، آب و درمان بسیار از بیماری‌ها خت شن
  3. چرا پروژه تهیه نقشه ژنوم انسان انجام شد؟ هدف از انجام این پروژه شناسایی کارکرد دستگاه ژنتیکی انسان به ککلی قابل فهم بود.
این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.