نخبگان به کجا می روند؟
هر ۴ گروه از پاسخگویان، بی ثباتی اقتصادی-اجتماعی کشور و ناامیدی برای اصلاح امور کشور را از دلایل اصلی تصمیم خود به مهاجرت، اما شیوه حکومت داری و کشورداری، ناامیدی از آینده، امید به زندگی بهتر در خارج از کشور، فردی عنوان کردند. و آزادی های اجتماعی، کاهش ارزش پول ملی، درآمد پایین، آینده نامشخص و عدم امکان برنامه ریزی بلندمدت، امکان شاد زیستن و سلامت اخلاقی جامعه از دیگر دلایلی بود که پاسخگویان از عوامل موثر در تصمیم گیری برای مهاجرت عنوان کردند.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.