میوه های مجاز در رژیم کتوژنیک، مصرف هندوانه در رژیم کتوژنیک


میوه‌های کتوژنیک کدامند؟ آیا هندوانه در این فهرست قرار دارد؟

رژیم غذایی کتو یا کتوژنیک نوع رژیم غذایی واجد کربوهیدرات پایین و پایین تر است که در آن میزان مصرف کربوهیدرات کمتر از ۲۰-۵۰ گرم در روز محدود و با افزایش می شود. محدود کردن مصرف کربوهیدرات بدن را در یک وضعیت متابولیکی تحت عنوان کتوزیس قرار می دهد. در این حالت بدن در سوزاندن بهمنظور انرژی بهشدت کارآمد عمل می کند و از رفتار بهجای کربوهیدرات استفاده می کند. همچنین تبدیل به کتون‌ها می‌شود که می‌توانند انرژی مأه، مأه، رأغز را داشته باشند.

میوه های مجاز در رژیم کتوژنیک
میوه های مجاز در رژیم کتوژنیک

بهاینترتیب، مصرف مقدار زیادی از غذاهای غنی از کربوهیدرات قربوهیدرات خاص از غلات، سبزیجات، حبوبات و میوه ها در این رژیم محدود می شود.

شود. بااینحال، برخی از میوه ها دارای کربوهیدرات پایینی هستند و می توانند در یک رژیم کتوژنیک گنجانده شوند.

هندوانه هیوهای خوططعم و آبدار و با حدود ۱۱.۵ گرم وربوهیدرات و ۰.۵ گرم فیبر در فنجان در مقایسه با سایر میوه ها حاوی خربوهیدرات خالص کمی است. از هندوانه می توانم بخشی از رژیم غذایی خود را با استفاده از مشروط به استفاده از آن نسبت به مواد مغذی مورد نظر خود اطمینان حاصل کند.

هندوانه سرشار از مواد مغذی و آب فراوان است. به همین دلیل گزینه مناسبی برای تامین آب بدن و حفظ سلامت کلی بدن است. بااینوجود هندوانه نیز مانند سایر میوه ها حاوی قند طبیعی است و از اینرو افراد پیرو رژیم غذایی کتوژنیک نگران این مهم هستند که خوردن هندوانه می توانند آنها را از حالت کتوزیس خارج سازند.

رژیم غذایی کتینیک یا کتو نوعی رژیم غذایی حاوی بالای برگ، مقدار پروتئین و متوسط ​​بسیار کم کربوهیدرات است. آآآنجاکه قندها نیز کربوهیدرات می‌شوند منطقی است که هروه مواد غذایی مناسبی را در این رژیم قرار نمی‌دهد.

این مقاله بررسی اطلاعات تغذیه ای هندوانه و جایگاه مناسب آن در یک رژیم غذایی کتوژنیک و همچنین معرفی برخی از میوه های مناسب این رژیم غذایی می باشد.

کربوهیدرات و ویژگی‌های تغذیه‌ای هندوانه

هندوانه حاوی مواد مغذی فراوان از جمله انواع ویتامین ها، لیکوپن و مواد معدنی مانند پتاسیم و مس است.

ویتامین C

یک فنجان هندوانه خرد شده ۲۱% نیاز روزانۀ یک فرد به ویتامین C را میچ‌. ویتامین C نوعی آنتیاکسیدان است که به سلامت بافتها، رگهای خونی و استخوانهای بدن کمک می کند. همچنین در تشکیل کلاژن، ترمیم زخم‌ها و جذب آهن گیاهی نقش مهمی دارد.

ویتامین A

۱۷% نیاز روزانۀ یک فرد به ویتامین A است. ویتامین یک بر سایر عملکردهای نیاز، به سیستم ایمنی بدن و حفظ سلامت پوست و چچمها کمک می کند.

لیکوپن

هندوانه‌های گوشتی قرمز حاوی مقادیر بالای لیکوپن هستند. این آنتیاکسیدان کارتینوئیدی که در گوجهفرنگی و گریپفروت تصویری نیز وجود دارد به این میوه ها رنگ متمایل به قرمز میبخشد.

لیکوپن می تواند به محافظت از بدن در بیماری های قلبی و انواع سرطان ها کمک کند.

کربوهیدرات‌ها

بر اساس گزارشات وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا، طرفداران رژیم غذایی کتو باید به این موضوع توجه داشته باشند که ۱ فنجان هندوانه خرد شده حدود ۱۱ گرم کربوهیدرات خالص است. کربوهیدرات خالص کربوهیدراتی است که بدن از یک منبع غذایی جذب می کند که کل کربوهیدرات منهای فیبر موجود در غذاها است زیرا فیبر نوعی کربوهیدرات غیر هضم می شود.

یک فنجان هنده حاوی ۱۱ گرم خربوهیدرات خالص یعنی حاوی ۱۱.۶ گرم کربوهیدرات است که ۰.۶ گرم آن را فیبر تککیل می دهد.

رژیم‌های کتوژنیک میزان کربوهیدرات مصرفی هر فرد در روز را به‌شده مُذنیمحه محد. در رژیم کتیک معمولی با محدودیت کربوهیدرات به صورت ۱۰ -۵% کلوژن، شخصی با ۲۰۰ کالری در روز تنها می تواند ۵۰-۲۰ گرم کربوهیدرات مصرف کند، ازاینرو میزان هندوانه هایی که فرد دارای رژیم کتو می تواند باشد، به میزان محدودیت رژیم غذایی دارد. .

بهعنوانمثال، در صورت مصرف ۲۰ کربوهیدرات گرم در روز، ۱ فنجان هندوانه بیش از نیمی از کربوهیدرات مصرفی روزانه شما را انجام می دهد، این میزان برای فردی با محدودیت ۵۰ گرم کربوهیدرات در روز برابر با ۲۳.۲% کربوهیدرات روزانه است.

بنابراین هیچ پاسخی برای این سوال که آیا هندوانه در هروه مواد غذایی مناسب کتو قرار می گیرد، وجود ندارد. فرد می تواند در حفظ رژیم غذایی کتو از هندوانه و میوه های دیگر استفاده کند و این را به سایر میزادهای غذایی و میزان کربوهیدرات مصرفی روزانه مصرف کند.

در

یک فنجان هندوانه خرد شده حاوی ۴۶ نقد است. طبق یک ماده غذایی گرفته شده در سال ۲۰۱۹، رژیم های غذایی حاوی میوه هایی با میوه هایی با بیشتر آب فیبر می توانند به حفظ وزن کمک کنند. بر اساس این پژوهش، هندوانه می‌تواند حالتی ایجاد کند که آن را سیری می‌نامند، زیرا در مقایسه با میوه‌ها در آب بالای هندوانه باعث کاهش انرژی نسبت به حجم در آن می‌شود. اآآنجاکه از افراد پیرو رژیم کتو به رژیم کاهش وزن می دهند، نسبت سیری به حجم بالای ایجاد شده توسط هندوانه باعث مفید بودن آن می شود.

انواع میوه های مجاز در رژیم کتوژنیک
میوه های مجاز در رژیم کتوژنیک

میوه های مناسب رژیم کتوژنیک

میزان کربوهیدرات خالص مواد غذایی مناسب رژیم کتوژنیک بایستی پایین داش. از میوه‌ها سرشار از کربوهیدرات به صورت فیبر و قندهای طبیع است. مناسب‌تر برای رژیم کتو عبارت‌اند از:

  • آووکادو: حاوی حدود ۸.۵۳ گرم کربوهیدرات خالص در هر ۱۰۰ گرم است.
  • گوجه‌فرنگی: حاوی حدود ۳.۸۹ گرم کربوهیدرات خالص در هر ۱۰۰ گرم است.
  • توت سیاه: حدود ۶۱/۹ گرم کربوهیدرات خالص در هر ۱۰۰ گرم است
  • توت‌فرنگی: حاوی حدود ۷.۶۸ گرم کربوهیدرات خالص در هر ۱۰۰ گرم است.
  • هلو: حاوی حدود ۱۰/۱ گرم کربوهیدرات خالص در هر ۱۰۰ گرم است.

۱۰۰ گرم هندوانه حاوی حدود ۷.۵ گرم کربوهیدرات خالص است.

خطرات احتمالی رژیم کتوژنیک

رژیم کتوژنیک روز به روز محبوبیت بیشتر پیدا می کند. اخیراً بسیار از افراد مبتلا به کاهش میزان مصرف کربوهیدرات روزانه کاهش می یابد. بااین‌حال لازم به ذکر است که رژیم کتوژنیک می‌تواند بسیار افراط‌ش کند.

متخصصان سلامت در ابتدا این رژیم را بهعنوان درمانی برای صرع در کودکان ایجاد کردند. به طور متوسط ​​حدود ۵۵% رژیم غذایی آمریکایی ها را کربوهیدرات ها تشکیل می دهند، درعینحال بر طبق توصیه های موسسه پزشکی، داشتن یک رژیم غذایی سالم مستلزم ۶۵-۴۵% روزانه از کربوهیدرات ها است. بسیاری از کتو بر رژیم غذایی با ۲۰۰۰ برنامه غذایی در روز، فرد را روز به روز، فرد را مستلزم به محدود کردن مصرف ربوهیدرات روزانه به ۱۰-۵% کل قند میکننند.

همچنین شواهدی وجود دارد که رژیم های کتوژنیک می توانند کوتاهمدت ناخواسته های مانند سرگیجه، حالت تهوع، استفراغ، خطر، بیخوابی، سردرد، ایبوست، در ورزش کردن بر روی بدن مشکل داشته باشند.

پزشکان این علائم را «آنفولانزای کتو» می‌نامند. این علائم هیچ ارتباطی با ویروس آنفلوانزا ندارند و معمولا پس از چند هفته می توانند.

بزرگمدت دیگری نیز در اثر پیروی از این رژیم غذایی وجود دارد که ممکن است بیش از ۲ سال به طول بیانجامد، برخی از آنها عبارتند از:

  • ویتامین‌ها و مواد معدنی مختلف
  • بیماری چربی چرب
  • سنگ کلیه

تحقیقات هنوز نمی‌دانند که آیا رژیم‌های کتو برای سلامتی مفید هستنر. علوم مربوط به تغذیه بسیار پیچیده هستند و تحت تأثیر عوامل متعدد قرار دار دار دار قبل از نتیجه گیری به مطالعات بیشتر نیاز دارند. اآآآآآآآآآآناییکه عواملی که در سلامت فرد نقش دارند، تعداد زیادی از آنها را بررسی می‌کنند که یک رژیم غذایی واقعی را ارزیابی می‌کنند.

منابع نوشته :

https://www.healthline.com/nutrition/ketogenic-diet-101#_noHeaderPrefixedContent

https://www.healthline.com/nutrition/keto-fruit#2.-هندوانه

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.