مهاجری سرمربی نفت مسجد سلیمان شد


مدیرعامل تجهیزات گلف نفت مسجدسلیمان اجتناب کرده اند واگذاری هدایت این کارکنان به مهاجری خبر داد.

پس اجتناب کرده اند برکناری محمود ذهنی اجتناب کرده اند سرمربیگری کارکنان فوتبال نفت مسجدسلیمان {به دلیل} کسب نتایج ضعیف، مسئولان تجهیزات گلف همراه خود رضا مهاجری به هماهنگی رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرارداد همکاری امضا کردند.

مهاجری بعد اجتناب کرده اند کمالوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهنی سومین معلم نفت در لیگ دسته ۲۱ است.

نفت اکنون در کلاس پانزدهم جدول قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند ۲ کارکنان سقوط کرده است.

هدایت یزدی، مدیرعامل تجهیزات گلف نفت مسجدسلیمان وی همراه خود تایید این خبر به ایسنا اظهار داشت: اجتناب کرده اند زحمات محمود ذهنی تشکر می کنم، امیدوارم همراه خود آقای مهاجری بتوانیم این روش را شکسته نشده دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم سهمیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحالی استان خوزستان را {برای حفظ} افراد برآورده کنیم. مسجد سلیمان. {برای حفظ} کارکنان خواستن به کار تیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم همه جدا هم باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام کارکنان در لیگ نگه دارد.

این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.