ممنوعیت واردات خودرو برداشته شد


واردات خودرو 700x438 - ممنوعیت واردات خودرو لغو شد

به گزارش ایرنا، سید رضا فاطمی امین در ترکیبی خبرنگاران افزود: اجتناب کرده اند سال ۹۷ {به دلیل} تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش درآمدهای ارزی واردات برخی اقلام قابل مقایسه با خودرو ممنوع شد.

وی اظهار داشت: این مصوبه به همان اندازه اردیبهشت ماه بلند مدت اجرا تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بالا مدت این مصوبه ممنوعیت واردات کالا اجتناب کرده اند جمله خودرو لغو تبدیل می شود.

وزیر صمت شکسته نشده داد: رئیس جمهور علاوه بر این گفتن کرده است کدام ممکن است خودرو وارد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروها اجتناب کرده اند لیست کالاهای وارداتی خارج می شوند.

فاطمی امین افزود: برای مدیریت بازار قیمت خودرو فضا ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا فوق العاده بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۵۰۰ هزار خودرو کاهش ساخت داریم.

وی اظهار داشت: همراه خود افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین تقاضای خودرو برای واردات اجتناب کرده اند اردیبهشت ماه سال بلند مدت می توان بازار این محصول را ترتیب کرد.

تخصیص نامتوازن صنایع تولیدی در ملت

وزیر صمت همراه خود دقیق اینکه در ملت شاهد تخصیص نامتوازن صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت تولیدی هستیم، تصریح کرد: در برخی شهرها رشد فوق العاده خوبی در بخش صنعت داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند شهرها پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد نداشته اند.
فاطمی امین اظهار داشت: در برخی اجتناب کرده اند استان ها شاهد نرخ بالای بیکاری هستیم کدام ممکن است در نتیجه مهاجرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت شده است. به همین منظور ساختار ساماندهی صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش {در این} وزارتخانه را اجتناب کرده اند مهرماه امسال تحریک کردن کرده ایم.
وی همراه خود ردیابی به اینکه اجرای این ساختار اجتناب کرده اند سال بلند مدت تحریک کردن تبدیل می شود، اظهار داشت: مطالعاتی بر روی این ساختار {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای هر شهرستان همراه خود ملاحظه به قابلیت های هر جهان این سیستم ریزی خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همفکری متخصصان استفاده را پیگیری خواهیم کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران هر جهان.”
وی اظهار داشت: همراه خود اجرای این ساختار ها به همان اندازه تعدادی از سال بلند مدت همراه خود تحمیل اشتغال در صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن ضرر بیکاری را رفع خواهیم کرد.
وزیر صمت در شکسته نشده همراه خود دقیق اینکه ۳ سهم اجتناب کرده اند آب ملت در صنعت بلعیدن تبدیل می شود، اظهار داشت: این سیستم داریم کدام ممکن است اجتناب کرده اند پساب شهری برای صنعت استفاده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برآورد می کنیم ۵۰ سهم اجتناب کرده اند پساب ها استفاده شود.
فاطمی امین افزود: سوئیچ صنایع اجتناب کرده اند مناطق کم آب به مناطق سیل‌خیز فوق العاده ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهزینه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ارزان بودن باید کارشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برآورد اجباری انجام شود.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.