.مقدمه، بازرسی قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیات رژیم کتوژنیک


رژیم کتوژنیک چیست؟

رژیم کتوژنیک یکی اجتناب کرده اند ترجیح ترین رژیم هایی است کدام ممکن است توسط متنوع اجتناب کرده اند متخصصان خورده شدن طرفدار تبدیل می شود. در این متن اجتناب کرده اند موقعیت یابی دانش پزشکی سیب ابتدا خواهیم دید کدام ممکن است رژیم کتوژنیک چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به بازرسی این رژیم خواهیم تیز کردن.

رژیم کتوژنیک چیست؟

در رژیم کتوژنیک، شخص موادی بلعیدن می تنبل کدام ممکن است قند فوق العاده به سختی دارند، پروتئین کافی برای انبساط دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی بالایی دارند. به معنای واقعی کلمه هستند تئوری پایین این رژیم تحمیل عالی حالت ناشتا هر دو بازی از حداکثر برای هیکل با بیرون تحمیل اختلال در انبساط هیکل است.

این کاهش کربوهیدرات هیکل ممکن است را در یک واحد وضعیت متابولیک به تماس گرفتن کتوز مکان ها. وقتی این در حال وقوع است، هیکل ممکن است در سوزاندن چربی برای قدرت کارآمدتر تبدیل می شود. علاوه بر این چربی را به کتون در کبد تغییر می تنبل کدام ممکن است ممکن است ذهن را تامین تنبل.

رژیم های کتوژنیک می توانند به میزان قابل توجهی درجه قند خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسولین را کاهش دهند. این، در کنار همراه خود افزایش کتون ها، باعث ارتقای بهزیستی تبدیل می شود.

چگونه میزان چرخ دنده مغذی را در رژیم کتوژنیک ترتیب می کنید؟

اکنون قابل دستیابی است سوال کردن کنید کدام ممکن است {چگونه می توان} میزان گروه های غذایی فوق را در رژیم کتوژنیک ترتیب کرد.

در رژیم کتوژنیک، کربوهیدرات ها باید تنها ۵ به همان اندازه ۱۰ سهم اجتناب کرده اند کل انرژی روزانه ممکن است را تشکیل دهند. نسبت لیپیدها ۶۰ به همان اندازه ۸۰ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین ها ۱۵ به همان اندازه ۳۰ سهم است.

باید ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است برای اکتسابی ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده معدنی کافی، باید سبزیجات معاصر، با بیرون نشاسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم انرژی را نیز در رژیم غذایی شخصی بگنجانید.

گاز سلولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت قدرت برای سلول ها

هنگامی کدام ممکن است ممکن است چرخ دنده مغذی را بلعیدن می کنید، هیکل ممکن است آنها را هضم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب دادن می تنبل، دچار اصلاحات شیمیایی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن چرخ دنده مغذی را به فرآیند های مختلف به سلول ها می رساند. این معنی پیچیده «متابولیسم» هر دو «متابولیسم» نامیده تبدیل می شود. در همین جاری، کبد ممکن است عملکرد مهمی در پیشبرد این فرآیندهای پیچیده ایفا می تنبل.

به طور گسترده، سه گروه غذایی زیر به طور روزانه توسط هیکل متابولیزه می شوند:

 • قند هر دو کربوهیدرات؛
 • پروتئین ها؛
 • {چربی ها}

این چرخ دنده در کبد متابولیزه می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت می خواست سلول های هیکل را به بازو می آورند. قندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی آن {چربی ها} بیشترین عملکرد را در ساخت قدرت دارند. لیپیدها در بخشها مساوی ۲ برابر انرژی کربوهیدرات دارند.

پروتئین ها عملکرد کوچکی در ساخت قدرت برای سلول های هیکل دارند. عالی رژیم غذایی استاندارد روزانه باید به گونه ای ترتیب شود کدام ممکن است درصدهای فوق را اجتناب کرده اند هر دسته اجتناب کرده اند قندها، {چربی ها} هر دو پروتئین ها حاضر تنبل.

اجسام کتونی

خرس شرایط خاصی، مشابه با روزه تکل هر دو {کسی که} برای مدت زمان بسیار طولانی به وعده های غذایی ورود نداشته است، هیکل آغاز به اصلاح متابولیسم شخصی همراه خود کمک سلول ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبد می تنبل. یعنی غیر از شکر اجتناب کرده اند {چربی ها} شناخته شده به عنوان تأمین بی نظیر ساخت قدرت استفاده می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث کاهش پوند شخص تبدیل می شود.

{چربی ها} در کبد به واحدهای کودک تری به تماس گرفتن اسیدهای چرب آسیب دیده می شوند کدام ممکن است به نوبه شخصی محصولات جانبی به تماس گرفتن اجسام کتون ساخت می کنند.

روزی کدام ممکن است هیکل ممکن است کشف نشده شرایط دردسرساز قرار خواهد گرفت، مشابه با ب. بازی از حداکثر، روزه تکل، بیماری هر دو گرسنگی تمدید شده مدت، {چربی ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین ها آغاز به تجزیه شدن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان تأمین قدرت استفاده می شوند. اجتناب کرده اند بازو دادن پروتئین بر انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت هیکل تأثیر می گذارد.

مدت زمان رژیم کتوژنیک

طیف گسترده ای از رژیم های کتوژنیک

سه نوع رژیم کتوژنیک موجود است:

 • رژیم کتوژنیک معمول: این رژیم اجتناب کرده اند قند فوق العاده کم (۵%)، چربی بالا (۷۵%) را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین متوسط ​​(۲۰%) استفاده می تنبل کدام ممکن است معمولی ترین نوع رژیم کتوژنیک است.
 • رژیم کتوژنیک متمرکز: عالی رژیم غذایی صحیح برای ورزشکاران کدام ممکن است به آنها اجازه می دهد مقدار قند هر دو کربوهیدرات را در رژیم غذایی شخصی مناسب در گذشته اجتناب کرده اند مسابقه هر دو ورزش از حداکثر افزایش دهند.
 • نوع عکس اجتناب کرده اند رژیم کتوژنیک به شخص این امکان را می دهد کدام ممکن است رژیم کربوهیدرات شخصی را ساده در روزهای خاصی اجتناب کرده اند هفته افزایش دهد. این رژیم به رژیم کتوژنیک متناوب شناخته شده است.

مزایای رژیم کتوژنیک چیست؟

تحقیقات نماد داده است کدام ممکن است رژیم کتوژنیک عالی وسایل شگفت انگیز برای کاهش پوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند متنوع اجتناب کرده اند {بیماری ها} است. رژیم کتوژنیک در کنار همراه خود سیری ارائه می دهیم این امکان را می دهد کدام ممکن است با بیرون شمارش انرژی، شمارش هر دو وسواس با اشاره به وعده های غذایی وزن کم کنید. اجتناب کرده اند تولید دیگری مزایای این رژیم می توان به افزایش کلسترول خوشایند هر دو HDL را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تری گلیسیرید ردیابی کرد.

حذفیات رژیم کتوژنیک چیست؟

بلعیدن متعدد اجتناب کرده اند وعده های غذایی باید در رژیم کتوژنیک محدود شود. به معنای واقعی کلمه هستند، برای {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است ضایعات رژیم کتوژنیک چیست، اگر خیلی مختصر باشیم، تمام غذاهایی کدام ممکن است کربوهیدرات بالایی دارند. {در میان} عامل های تولید دیگری:

 • غذاهای شیرین: نوشابه، آب میوه، اسموتی، کلوچه، بستنی، شیرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره؛
 • غلات هر دو نشاسته: محصولات اساساً مبتنی بر گندم، برنج، ماکارونی، غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره.
 • میوه: همه میوه ها علاوه بر این برخی میوه ها مشابه با توت فرنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آووکادو.
 • حبوبات: نخود، زغال اخته، عدس، نخود را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره؛
 • سبزیجات اساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید غده: سیب زمینی، سیب زمینی شیرین، هویج، کلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره؛
 • محصولات کم چرب هر دو رژیمی: سس مایونز کم چرب، سس های سالاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاشنی ها.
 • برخی اجتناب کرده اند چاشنی ها هر دو سس ها: سس باربیکیو، سس خردل، سس تریاک، سس کچاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره.
 • چربی های ناسالم: روغن های طبیعی فرآوری شده، سس مایونز را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره؛
 • الکل: آبجو، شراب، نوشیدنی های ترکیب کردن؛
 • غذاهای رژیمی با بیرون قند: شیرین های با بیرون قند، شربت ها، پودینگ ها، شیرین کننده ها، دسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره.

نحوه شروع رژیم کتوژنیک

چگونه رژیم کتوژنیک را آغاز کنم؟

می توانید آغاز به کاهش بلعیدن کربوهیدرات کنید. برای اینکه راه را بشناسید رژیم کتوژنیک را دقیقاً آغاز کنید باید به ۱ متخصص خورده شدن مراجعه کنید.

ابتدا باید دید کدام ممکن است خواه یا نه این رژیم حتی برای شما ممکن است صحیح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه همراه خود نیازها ممکن است اجتناب کرده اند این رژیم متناسب است هر دو خیر. در مرحله بعد، باید سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت کلی شخصی را تعیین مقدار کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم کتوژنیک شخصی را همراه خود عملکرد های فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط پزشکی زمینه ای شخصی (در صورت وجود) ترتیب کنید.

رژیم کتوژنیک تعدادی از روز اندازه می کشد؟

هنگامی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ممکن است می پرسند رژیم کتوژنیک چقدر اندازه می کشد، هیچ پاسخ قطعی {وجود ندارد}. به معنای واقعی کلمه هستند دوره رژیم کتوژنیک همراه خود ملاحظه به هدف ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این وضعیت جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی ممکن است ترتیب تبدیل می شود.

اگر هدف ممکن است کاهش پوند است، قابل دستیابی است حداقل ۳ به همان اندازه ۶ ماه اندازه بکشد به همان اندازه رژیم کتوژنیک نتایج قابل توجهی را نماد دهد.

می توان اظهار داشت حداقل مدت رژیم کتوژنیک ۳۰ روز است.

اگر با اشاره به رژیم کتوژنیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها مطرح شده در این متن سوالی دارید، پرس و جو شخصی را در نیمه بازخورد همراه خود مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزشکان پزشکی موقعیت یابی مطرح کنید. سیب نسبت به خودت پاسخگو باش

سوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ

 1. رژیم کتوژنیک چیست؟ رژیم کتوژنیک رژیمی است کدام ممکن است در آن بلعیدن کربوهیدرات باید فوق العاده کم، لیپیدها بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین ها متداولباشد.
 2. حذفیات رژیم کتوژنیک چیست؟ بلعیدن چرخ دنده غنی اجتناب کرده اند کربوهیدرات باید در کل رژیم کتوژنیک محدود شود.
 3. رژیم کتوژنیک تعدادی از روز اندازه می کشد؟ در مختصر ترین زمان، رژیم کتوژنیک را می توان به مدت ۳۰ روز {دنبال کرد}. همراه خود این جاری، بیشتر است ۳ به همان اندازه ۶ ماه اندازه بکشد به همان اندازه تاثیر این رژیم را بگیرید.

متورم شدن

این موقعیت یابی عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.