مسیر هموار نفت ایران در دوران پسا توافق
پیشرفت در مذاکرات برای احیای توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی به نظر می رسد فرصت بازگشت نفت خام ایران به بازارها در بهترین زمان ممکن باشد و نفت ایران به راحتی به بازار عرضه شود. بلومبرگ در گزارشی به امکان افزایش تولید نفت ایران و بازگشت عرضه آن به بازارهای جهانی به ویژه بازارهای شرق آسیا و اروپا پرداخت.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.