مسمومیت اهالی روستایی در همدان


دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسدآباد:
با اطلاع از مسمومیت چند تن از اهالی یکی از روستاهای اسدآباد، بررسی علت و عوامل آن در دستور کار قرار گرفت.
سرانجام با هماهنگی دانشکده پزشکی، درمان مسموم شدگان انجام شد و تیمی بررسی علت مسمومیت آنها را آغاز کرد.
محمد شیرزادی از فوت یک دختر ۱۶ ساله همزمان با وقوع در آن روستا خبر داد و افزود: هنوز علت مرگ مشخص نشده و منتظر پاسخ پزشکی قانونی هستیم.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.