مزایا و معایب استخدام پرستار سالمند


وقتی موضوع مراقبت از سالمندان به میان میآید otemula اعضای خانواده و نزدیکان سالمند باید برای گرفتن این مسئولیت دارند. اما گاهی اوقات مراقبت از سالمند به دلیل تشخیص سالم به بیماریهای جسمی و ذهنی بسیار ممکن است پیچیده و چالش برانگیز باشد. از سوی دیگر ممکن است در اطرافیان سالمند به دلیل مغغله زندگی یا امکان حضور در کنار سالمند را نداشته باشند. در این شرایط گزینه های برای مراقبت از سالمندان وجود دارد که انتقال سالمند به خانه سالمندان، انتقال سالمند به منزل نزدیکان یا استفاده از خدمات پرستاری در منزل شخصی سالم از آن جمله اند.

جدا کردن سالمند از خانه واقعی او و سپردن او به خانه سالمندان علاوه بر هزینه سنگین بر سالمند باعث القا احساس از دست دادن استقلال و متعاقبا بروز افسردگی در سالمندان می شود. همچنین به دلیل حضور تعدادی از سالمندان در یک مکان احتمال انتقال بیماری های مسری افزایش میابد. برای شناخت بهتر و درک موضوع دیگر می توانید مقاله پرستار سالمند کیست را مطالعه کنید.

گگینه دیگر انتقال سالمند به منزل نزدیکان و اعضای خانواده او است که بازهم به جدا شدن سالمند از محل زندگی و خاطرات گذگذته او می شود. همچنین در بسیاری از موارد به دلیل انتخاب سالمند به بیماری و بروز ناتوانی های مختلف، لازم است برای زندگی سالمند بسیاری در محل اقامت انجام شود که ممکن است برای زندگی سایر خانواده ها تاثیرات منفی داشته باشد.

استفاده از پرستار سالمند در منزل

اندگی سالمند در منزل شخصی خود غیرقابل انکار است. استفاده از خدمات پرستاری در منزل یک گزینه عالی برای آن دسته از سالمندان است که علیرغم مشکلات جسمی و بیماریهای تصمیمات مختلف به گذراندن دوران سالمندی در منزل شخصی خود گرفته اند.

حضور یک پرستار سالمند با تجربه و متخصص در کنار سالمند در درجه اول باعث ایجاد احساس امنیت و آرامش در فرد سالم و خانواده او می شود. مهم ترین استفاده از پرستار سالمند در منزل شامل موارد زیر است:

حفظ ارتباطات اجتماعی

روابط اجتماعی سالمیکی از مهم‌ترین عواملی که با بالا رفتن سن تحت تأثیر قرار می‌گیرند ارتباطات اجتماعی سالمندان است. حفظ و تداوم ارتباطات اجتماعی برای سالمندی که بهتنهایی زندگی می کند، دچار مشکلاتی است که حرکت می کند، رانندگی خود را ازدست داده در بسیاری از مواقع غیرممکن است. در چنین شرایطی حضور و همراهی پرستار سالمند باعث حفظ روابط اجتماعی و جلوگیری از انزوا و افسردگی سالمند می شود.

ککلگیری اجتماعی بین پرستار و فرد سالمند فرصت ارزشمندی را برای طرفین به وجود میآورد تا از همنشینی با سود ببرند. فعالیت های اجتماعی کوچک مانند گفتگو در حین چایی با قرف چیایی با قهوه، پیادهروی، آپپی یا باغبانی مثبت بزرگی به همراه دارد.

حمل و نقل ایمن سالمند

حمل و نقل سالمندبا بالا رفتن سن از سالمندان دچار مککلات بینایی یا ذهنی می شوند که مخربی بر رانندگی آنها دارد. در چنین شرایطی رانندگی سالمند برای او و دیگران خطرساز خواهد بود. این نای ضربه سنگینی به استقلال سالمند وارد کرده و باعث محدود شدن آن برای انجام کارهای روزمره مانند خرید مواد غذایی، رفتن به مطب پزشک و ملاقات با دوستان می شود. در چنین شرایطی یک پرستار سالمند حرفهای برانندگی برای فرد سالمند امکان حضور سالمند را در فروشگاهها، جلسات مهم، معاینات پزشکی، رویدادهای اجتماعی و موارد دیگر را فراهم می‌آید. چنین کمکی باعث گسترش دنیای سالمند در خارج از منزل می شود و به سالمند کمک می کند تا از نظر جسمی و ذهنی فعال باقی بماند.

حفظ استقلال سالمند

حس استقلال سالمنداستفاده از خدمات پرستاری در منزل برای افراد سالمند این امکان را فراهم می آورد تا به زندگی امن، راحت و اجتماعی در منزل خود ادامه دهند. پرستار سالمند در حین ارائه خدمات حریم شخصی سالمند را محترم شمرده و به تقویت احساس استقلال فردی او کمک می کند. حفظ این رویه در بهبود نگرش سالمند نسبت به زندگی و افزایش اعتمادبهنفس او را بررسی می کند. بیشتر افراد سالم با ادامه زندگی در محیطی آشنا که بیشتر عمر خود را در آن گذراندند، احساس آرامش بیشتری دارند که این موضوع با حضور یک پرستار سالمند در منزل امکان پذیر است.

نظارت بر زندگی روزمره سالمند

نظارت بر امور روزانه سالمندحضور یک پرستار سالم حرفهای که با دقت تمام بر زندگی روزمره سالمند نظارت بسیار سودمند است. پرستار سال به طور مداوم تغییرات جسمی ذهنی سالمند مانند غذا خوردن، کاهش وزن یا کاهش وزن، سوء مدیریت دارو و استدلال را زیر نظر دارد. ارزیابی و اطلاع از این موارد به طرز قابلتوجهی در پیگگیری از حوادث و بروز مککلات جدی است. معمولا پرستار سالمند به صورت تخصصی برای ارزیابی و تشخیص نشانه های ظریف تغییر در وضعیت روحی یا جسمی سال آموزش دیده است و بهسرعت برای اصلاح مشکل اقدام می کند.

ایجاد آرامش خاطر برای خانواده سالمند

آرامش خانواده سالممعمولا نزدیکان و اعضای خانواده سالمند نگران وضعیت سلامت سالمند هستند و از هر فرصتی برای حضور در کنار استفاده میکننند. اما گاهی نزدیکان سالمند به دلیل مغغله شخصی و سایر مسئولیت های زندگی امکان حضور دائمی را در کنار سالمند ندارند. استفاده از خدمات پرستاری در منزل برای اعضای خانواده سالمند این فرصت ارزشمند را به وجود می آورد که مدتی به حفظ پرداخت و میزان استرس خود را کاهش می دهد تا از فرسودگی پرستاری از سالمند جلوگیری کنند.

معایب استفاده از پرستار سالمند در منزل:

علیرغم استفاده از خدمات پرستاری در منزل ممکن است همراه با معایبی باشد که باید در حین استفاده از این خدمات مورد توجه قرار گیرد:

  • استفاده از خدمات سالمند در منزل ممکن است نسبتاً بالاتر باشد که برای پرداخت از سالمندان غیر قابل پرداخت باشد. برای رفع این مشکل و کاهش هزینه ها می توانم به استفاده از خدمات شبانه روزی از خدمات مقطعی استفاده کنم و در ساعات شبانه روزی از خانواده سالمند به مراقبت از آنها بپردازیم.
  • از افراد سالم ممکن است به برخی از افراد مختلف بیاعتماد باشند. این وضعیت باعث می شود تا سالم در کنار پرستار احساس آسیب پذیری و تنهایی شدید باشد. در این شرایط لازم است که با فرد سالمند در مورد نگرانی های او گفتگو شود تا عامل اصلی بیاعتمادی سالمند مشخص و مشخص شود.
  • در صورتی که پرستار سالمند بدون ارزیابی دقیق و بررسی مدارک هویتی و سوابق کاری مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است امنیت و سلامت مورد تهدید جدی قرار گیرد. خانواده افراد سودجو ممکن است با ظاهرست خود را پرستار سالمند معرفی کنند در حالی که به دنبال سوء استفاده از این موقعیت هستند. برای پیگگیری از این مککل لازم است برای استخدام پرستار تنها به مراکک ارائه خدمات پرستاری در منزل مراجعه شود.

این مراکک با کسب مجوزهای رسمی از مراجعات بهداشتی ککور محلی امن برای درخواست پرستار برای سالمند، کودک و بیمار است. گزینش کادر مجرب این مراکز در قالب پرستار سالمند، پرستار بیمار و پرستار کودک با بررسی دقیق سوابق کاری، مدارک هویتی و تحصیلی پرستاران انجام می شود و برای اطمینان بیشتر از عدم اطمینان و عدم وجود سوابق دیگر از پرستاران دریافت می شود. مشاوران این مراکک از دریافت اطلاعات لازم در مورد شرایط سالمند و با توجه به نیاز به نسبت به درخواست مناسبترین اقدام اقدام می کنند.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.