مداح: مداحان نباید حرفی بزنند که موج ایجاد کند
اکبرزاده در پاسخ به این سوال که آیا انجمن مداحان این موضوع را مطرح کرده است، پاسخ داد: خیر، گفته نشده است. در جلساتی که ما داشته ایم، سخنرانان حق دارند چیزی نگویند که ممکن است جنجال ایجاد کند. زیرا گفتن آن چیزها در زمانی که آنها نمی دانند و سپس ناتوانی در پاسخ به سؤال باعث ایجاد موج می شود. بنابراین از این کار اجتناب شد.»

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.