محدودیت دسترسی به اینستاگرام در ایران پس از قطع پهنای باند توسط وزارت ارتباطات


مهدی رزمی، کارشناس فناوری اطلاعات می گوید: وزارت ارتباطات بر فضای مجازی و تعدادی از پروتکل ها مانند HTPS تأثیر می گذارد و همانطور که شواهد نشان می دهد در پهنای باند بین المللی نیز تفاوت ایجاد می کنند.

از شواهدی که بر مسائل زیرساختی تأثیر می گذارد، به نظر می رسد که تعدادی از تغییرات ناگفته و نانوشته ایجاد می شوند.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.