مجسمه سازی


مجسمه سازی شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابقت اندام یکی اجتناب کرده اند دغدغه هایی است کدام ممکن است امروزه تا حد زیادی مورد ملاحظه آقایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه به ویژه خانم ها قرار گرفته است. در گذشته اجتناب کرده اند مقدمه پزشکی، تنها راه حضور در مطابقت اندام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه، بازی همراه خود رژیم غذایی مفید بود. منصفانه رژیم غذایی خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی مشترک ممکن است در پایان به نتایج جذاب منجر شود. با این حال همراه خود پیشرفت تکنولوژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی ماشین های خاصی به تماس گرفتن ماشین های مجسمه سازی این ضرر دائمی رفع شده است. امروزه اشخاص حقیقی می توانند در دوره فوق العاده کوتاهی اجتناب کرده اند طریق مدلینگ به اندام مشخص شده شخصی برسند. در این متن انتخاب داریم تا حد زیادی با توجه به مجسمه سازی صحبت کنیم.

مجسمه سازی چیست؟

امروزه همراه خود خوب و دنج شدن بازارهای مدلینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش مختلف، شکوه اندام بیش اجتناب کرده اند پیش اهمیت پیدا کرده است. همراه خود افزایش فشرده شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابقت اندام، مردمان در جستجوی راه هایی برای کاهش پوند هستند. برخی رژیم‌های روی حیله و تزویر را محدوده می‌کنند، برخی در تجهیزات گلف بازی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری در جستجوی راه‌رفع‌های فوری‌تری مربوط به قرص‌های چربی سوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت می کند‌ها هستند. برخی اجتناب کرده اند این مد ها اصولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی غیر اصولی هستند، برخی در مختصر مدت همراه خود مشکلات جانبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی در دراز مدت با این حال انصافاً مفید هستند به همان اندازه ممکن است را به جایی کدام ممکن است می خواهید برسانند.

{در این} میان یکی اجتناب کرده اند فرآیند های اخیر مطابقت اندام، مجسمه سازی است. روزی کدام ممکن است مجسمه سازی توسط متخصصان صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود از کیت معمول آنها انجام تبدیل می شود، می توان اظهار داشت کدام ممکن است بهتر از محدوده برای کسانی است کدام ممکن است می خواهند همگام همراه خود علم پزشکی باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهند وزن شخصی را کاهش دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فوری ترین زمان قابل انجام به اندام اندیشه آل شخصی برسند. مشکلات وزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اضافه وزن} ممکن است ناشی اجتناب کرده اند ۲ مسئله مهم باشد. اولی عادات غذایی ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومی عناصر ارثی است. اگر مشکلات وزنی ممکن است ارثی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رژیم غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی به وزن مشخص شده شخصی نرسیده اید، کانتورینگ هیکل ممکن است راهی برتر برای رفع این ضرر باشد.

مجسمه سازی هیکل به شریان ها، اعصاب هر دو احساس های هیکل ممکن است آسیب نمی رساند. مقدمه مجسمه سازی بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین برداشتن چربی های موضعی هیکل است. این ارائه می دهیم امکان می دهد کدام ممکن است در دستور مقیاس را کاهش دهید. اگر با توجه به مجسمه سازی دانش زیادی ندارید، بیشتر است بدانید کدام ممکن است این حرکت به فرآیند های مختلفی انجام تبدیل می شود. محدوده یکی اجتناب کرده اند این مد ها کدام ممکن است در زیر حاضر می کنیم به فیزیک جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط جسمی ممکن است تعیین می شود. اصولاً استراتژی‌های مجسمه‌سازی به ۲ دسته قطع می‌شوند: مجسمه‌سازی جراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرجراحی.

مجسمه سازی

فرآیند های جراحی برای بردن چربی

 • جراحی پلاستیک معده
 • جراحی پلاستیک سینه به چند گروه لیفت سینه، کاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموپلاستی قطع تبدیل می شود.
 • جراحی بازو
 • جراحی ران

فرآیند های بردن چربی با بیرون جراحی

 • پست لب
 • لیپوماتیک
 • لیپوساکشن
 • لیپولیز
 • درجه
 • اولترازد
 • معده
 • کرایولیپولیز
 • را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات Axilis

فرآیند لیپوماتیک

برخی اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده می کنند کدام ممکن است لیپوماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانتورینگ هیکل به معنای واقعی کلمه هستند منصفانه عامل هستند، با این حال این تصور انصافاًً خطا است. چون آن است در مقدمه نیمه در گذشته بیانیه کردید، جراحی لیپوماتیک یکی اجتناب کرده اند زیرگروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژی های تعیین کنید دهی است کدام ممکن است {در این} نیمه حاضر خواهیم داد. لیپوماتیک را می توان یکی اجتناب کرده اند بهتر از فرآیند های شکل دهی هیکل دانست. همراه خود این مد می توانید از چربی اضافی را خیلی سریعتر تخلیه کنید. مشکلات، خطرات، درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این میزان افتادگی منافذ و پوست همراه خود این مد فوق العاده کمتر اجتناب کرده اند فرآیند های تولید دیگری است. {به دلیل} دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه بالای این مد، احساس هیکل ممکن است نیز کمتر آسیب می بیند.

فرآیند لیپوساکشن

این مد اجتناب کرده اند ۲ استراتژی مختلف استفاده می تنبل. استراتژی اول TLA را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومی استفاده اجتناب کرده اند ارتعاش سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگشتی است. این استراتژی باعث تبدیل می شود کدام ممکن است چربی به طور مناسب با بیرون توپ تخلیه شود. در هر ۲ فرآیند لیپوماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیپوساکشن می توان اجتناب کرده اند چربی های مفید بردن شده برای مطابقت اندام سایر نیمه ها استفاده کرد.

فرآیند لیپوساکشن

همراه خود این مد اجباری است ناحیه مشخص شده را به سختی پایین تر دهید. سپس چربی اضافی اجتناب کرده اند طریق منصفانه کانول مخصوص کدام ممکن است به تجهیزات مکنده متصل است اجتناب کرده اند هیکل خارج تبدیل می شود. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این چربی استاندارد خوبی ندارد، نمی توان اجتناب کرده اند آن برای سایر نیمه های هیکل استفاده کرد.

فرآیند ابدومینوپلاستی

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این مد خواستن به ۲ پایین تر در هیکل دارد، شخص باید انصافاً بیهوش شود. لگن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناحیه احاطه ناف ۲ قسمتی هستند کدام ممکن است باید بریده شوند. همراه خود ملاحظه به مشکلات مختلفی کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند این حرکت تحمیل تبدیل می شود، در جاری حاضر اجتناب کرده اند استراتژی تامی تاک کمتر استفاده تبدیل می شود.

فرآیند لیپولیز

فرآیند لیزر لیپولیز همراه خود کمک لیزر واقعاً کار می کند. همراه خود این مد چربی های اضافی همراه خود ساخت از گرما اجتناب کرده اند یکدیگر کنار می شوند.

فرآیند جت هوا (آب جت)

چون آن است اجتناب کرده اند شناسایی آن پیداست، این مد اجتناب کرده اند فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی آبی برای بردن {چربی ها} استفاده می تنبل. آب اجتناب کرده اند طریق منصفانه میله فلزی به نواحی هیکل کدام ممکن است چربی همراه خود فشار بالا ذخیره تبدیل می شود، برخورد می تنبل. این فشار آنقدر بیش از حد است کدام ممکن است {چربی ها} تجزیه می شوند.

فرآیند اولتراسونیک

امواج اولتراسونیک هر دو هیپو باعث اجتناب کرده اند کف دست دادن چربی تبدیل می شود. این امواج به تمام چربی های عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطحی هیکل تأثیر می گذارد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند نرم شدن اجتناب کرده اند هیکل خارج می شوند.

فرآیند کرایولیپولیز

این مد در دمای بین ۵- به همان اندازه +۵ واقعاً کار می کند. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است {چربی ها} از دوام فوق العاده به سختی به سمت سرما دارند، چربی های اضافی را می توان به سادگی همراه خود سرماخوردگی کردن جو از بین بردن کرد.

نحوه استفاده اجتناب کرده اند تجهیزات Exilis

امواج رادیویی کدام ممکن است اجتناب کرده اند این تجهیزات وارد هیکل تبدیل می شود همراه خود استفاده اجتناب کرده اند نشاط شخصی چربی های نیمه مشخص شده هیکل را اجتناب کرده اند بین می برد. این مد هیچ خطر، عارضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد ندارد.بازدید پست:
۹

این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.