مادلین آلبرایت، اولین وزیر امور خارجه زن در گذشته تاریخی آمریکا درگذشت


مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه سابق آمریکا در سن ۸۴ سالگی بر تأثیر بیشتر سرطان ها درگذشت.

به گزارش دیارمیرزا، مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه سابق آمریکا روز چهارشنبه در سن ۸۴ سالگی بر تأثیر بیشتر سرطان ها درگذشت.

وی اجتناب کرده اند سال ۱۹۹۷ به همان اندازه ۲۰۰۱ وزیر امور خارجه در زمان وزیر امور خارجه بیل کلینتون بود. او اولین زنی است کدام ممکن است در گذشته تاریخی آمریکا به این سمت رسیده است.

آلبرایت در سال ۱۹۲۷ در پراگ به دنیا به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سن ۱۱ سالگی به در کنار خانوار شخصی به آمریکا مهاجرت کرد.

او اجتناب کرده اند سال ۱۹۹۳ به همان اندازه ۱۹۹۷ مشاور آمریکا در گروه ملل بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی {به دلیل} نقشش در تهاجم آمریکا به کوزوو قابل ملاحظه بود.

وزارت خارجه خانم آلبرایت مصادف همراه خود ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بر ایران بود.

او علاوه بر این اولین مقام آمریکایی بود کدام ممکن است در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرنگونی مقامات محمد مصدق پاسخگویی کشورش را بر عهده گرفت.

شکاف
این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای شما با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.