فیلم/ تصادف شدید بنز CLS 500 هنگام کورس با ۲۰۶
خودرو CLS 500 در شیراز، هنگام درگ با خودرو ۲۰۶ با حاشیه خیابان برخورد کرد.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.
رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت