فاصله ارتش ۴۵ روز به اندازه انجامید


نظر سردبیران: رویترز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر رسانه‌های خارجی مشمول محدودیت‌های ایران برای گزارش، فیلم‌برداری هر دو عکس‌برداری در تهران هستند. اعضای سپاه پاسداران ایران در رژه بزرگداشت سالگرد مبارزه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸) در تهران ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۱ راهپیمایی کردند. رویترز/استرینگر (ایران – برچسب ها: سالگرد ارتش سیاسی) – RTR2RNW7

فاصله سربازی {به دلیل} وضعیت کرونا ۳۰ روز به اندازه انجامید.
همراه خود ملاحظه به واکسیناسیون سراسری کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام به حالت روال در گروه، طول آموزش ارتش به ۴۵ دیروز اجتناب کرده اند کرونا بازگشت.
مورد نیاز به اشاره کردن است متنوع اجتناب کرده اند سربازان پایگاه خدمتی اسفند ۱۴۰۰ نیز فاصله آموزشی ۴۵ روزه شخصی را سپری کردند.

این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.