غذاهای بیشتر سرطان ها زا، فهرستی اجتناب کرده اند غذاهایی کدام ممکن است برای هیکل بیشتر سرطان ها زا هستند


غذاهای بیشتر سرطان ها زا:

بعد از همه اشاره کردن بیشتر سرطان ها دلهره آور است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است ممکن است را مضطرب تدریجی، با این حال چیزی کدام ممکن است بیشتر اوقات نادیده می گیریم اینجا است کدام ممکن است دلیل برای بی نظیر بیشتر سرطان ها ممکن است به عادات غذایی روزانه ما درمورد باشد.

طبق آمار گروه جهانی بهداشت، بیشتر سرطان ها دومین مسئله از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر {در سراسر} جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق آمارهای حال در اینترنت مکان WHO، در سال ۲۰۱۸ حدود ۶.۶ میلیون نفر بر تأثیر بیشتر سرطان ها جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو داده اند. به آموزش داده شده است متخصصان، دلیل برای بی نظیر جهش های سرطانی، عادات غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن روزمره ما است. اجتناب کرده اند غذاهای پر از به همان اندازه محصولات تقلبی معاصر، همگی باعث عدم تعادل در هیکل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه بیماری های مختلفی می شوند. این بخشی اجتناب کرده اند داده ها درمورد به برخی اجتناب کرده اند غذاهایی است کدام ممکن است مستقیماً ممکن است را کشف نشده ابتلا به بیشتر سرطان ها قرار می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند خوردن آنها اجتناب کنید.

غذاهای سرطان زا
غذاهای بیشتر سرطان ها زا

لیست غذاهای بدون شک بیشتر سرطان ها زا برای ادغام کردن اسبابک ها زیر است:

آرد سفید

همه همه ما می دانیم کدام ممکن است غلات درست فوق العاده مفید هستند. اگر کسی می گوید غلات فرآوری شده خوشایند هستند، بدانید کدام ممکن است آنها ممکن است را گمراه می کنند. تعیین کنید فرآوری شده غلات، یادآور آرد سفید تصفیه شده، بیشتر سرطان ها زا است. آرد در سراسر فرآوری، رنگ سفید شخصی را اجتناب کرده اند تشکیل سوخت کلر به بازو می آورد. جدا از این، آرد سفید دارای شاخص گلیسمی فوق العاده بالایی است کدام ممکن است باعث افزایش مرحله قند خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسولین تبدیل می شود.

ذرت برشته شده در مایکروویو

خواه یا نه می‌دانستید کدام ممکن است مایکروویویی کدام ممکن است پاپ کورن در آن مناسب می‌کنید شامل محصولی به تماس گرفتن PFOA است کدام ممکن است ملایم شده است کدام ممکن است مسئله بی نظیر بیشتر سرطان ها پانکراس، کلیه، کبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثانه است؟

هنگام پختن ذرت در کیسه مایکروویو همراه خود کره، PFOA ذرت را همراه خود چربی ترانس مصنوعی حال در کره می پوشاند. پاپ کورن عالی میان وعده مفید است، ساده اگر آن را روی اجاق بپزید.

چیپس سیب زمینی

چیپس سرشار اجتناب کرده اند نمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی اشباع شده است کدام ممکن است برای هیکل انسان مفید نیست. آنها علاوه بر این سرشار اجتناب کرده اند آکریل آمید هستند، عالی ماده شیمیایی بیشتر سرطان ها زا کدام ممکن است در غذاهای پخته شده در دمای گرم کشف شد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها را افزایش می دهد. این ماده شیمیایی در سیگار نیز کشف شد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را آسیب رسان می تدریجی.

نوشیدنی با بیرون الکل

همه همه ما می دانیم کدام ممکن است نوشابه ها برای بهزیستی خطرناک هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوردن بیش از حد آنها شدیدتر می شوند. قند اضافی حال در آن سلول های سرطانی را تعدادی از برابر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها را افزایش می دهد. علاوه بر این قطعا ارزش آن را دارد غذایی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است را کشف نشده خطر بیشتری اجتناب کرده اند چرخ دنده شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ های اضافه مکان ها.

ترشی

در حالی کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند متخصصان ترشی را عالی تکنیک مفید می دانند، متخصصان سلامت نوع متفاوتی اجتناب کرده اند سمیت غذایی را در تذکر می گیرند. آرم داده شده است کدام ممکن است ترشی باعث افزایش نیترات، نمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ های مصنوعی در وعده های غذایی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور مستقیم همراه خود بیشتر سرطان ها تجهیزات گوارش، کدام ممکن است شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روده غول پیکر را تحمل تاثیر مکان ها، شرح داده می شود. اگر به خیارشور کنجکاوی زیادی دارید، بیشتر است آن ها را {در خانه} تهیه کنید به همان اندازه اجتناب کرده اند سلامت آن شادی کنید.

ماهی سالمون اجتناب کرده اند غذاهای بیشتر سرطان ها زا

اگر ماهی آزاد پرورشی می خورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنید مفید وعده های غذایی می خورید، باید بدانید کدام ممکن است عالی بررسی جدیدترین آرم داده است کدام ممکن است ماهی آزاد پرورشی خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها را افزایش می دهد. ماهی آزاد پرورشی به چرخ دنده شیمیایی بیشتر سرطان ها زا آلوده است کدام ممکن است ممکن است را کشف نشده بیشتر سرطان ها مکان ها. طرفدار تبدیل می شود ماهی پرورشی بیش اجتناب کرده اند عالی بار در ماه خوردن نشود.

الکل

هنگامی کدام ممکن است هیکل الکل را متابولیزه می تدریجی، استالدئید ساخت می تدریجی، عالی مخلوط کردن شیمیایی کدام ممکن است ممکن است به DNA آسیب برساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه بیشتر سرطان ها شود.

تحقیقات آرم داده است کدام ممکن است هرچه الکل بیشتری بنوشید، خطر ابتلا به طیف گسترده ای از خاصی اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها یادآور بیشتر سرطان ها بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردن، مری، کبد، سینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روده غول پیکر اصولاً است.

الکل به معنای واقعی کلمه هستند مرتب سازی قند است. به همین دلیل در لیست غذاهایی قرار دارد کدام ممکن است می توانند خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها را افزایش دهند. جدا از این، ممکن است عالی کمک مایل در بیشتر سرطان ها باشد. از انرژی الکل به افزایش وزن {کمک می کند}. نوشیدنی های الکلی انرژی اضافی زیادی ساخت می کنند کدام ممکن است هیچ سود مصرف شده ای ندارند. به همین دلیل یکی اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است باید خوردن شخصی را محدود کنیم.

گوشت فرآوری شده

به آموزش داده شده است گروه جهانی بهداشت (WHO)، شواهد قانع کننده ای موجود است کدام ممکن است آرم می دهد گوشت فرآوری شده باعث بیشتر سرطان ها تبدیل می شود. شناخته شده به عنوان بیشتر سرطان ها زا گروه ۱ طبقه بندی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ویژه همراه خود بیشتر سرطان ها روده غول پیکر شرح داده می شود.

الگوی هایی اجتناب کرده اند گوشت های فرآوری شده همراه خود خواص بیشتر سرطان ها زا عبارتند اجتناب کرده اند:

  • هات داگ
  • جامبون
  • هات داگ
  • کنسرو گوشت
  • گوشت پرخطر

امکان های متنوع

  • ماهی سفید
  • مرغ مثل مرغ
  • بوقلمون هر دو متنوع های گوشت یادآور توفو

گوشت صورتی

گوشت صورتی برای ما بیشتر اجتناب کرده اند گوشت فرآوری شده است. شناخته شده به عنوان مثال می توان به گوشت، گوساله، خوک، گوسفند، گوسفند، اسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بز ردیابی کرد.

گوشت صورتی در گروه ۲ طبقه بندی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالا برای انسان بیشتر سرطان ها زا است. مقاوم ترین ارتباط بیشتر سرطان ها بین خوردن گوشت صورتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها روده غول پیکر است. همراه خود این جاری، شواهدی نیز موجود است کدام ممکن است آرم می دهد همراه خود بیشتر سرطان ها پانکراس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروستات شرح داده می شود.

شورای بیشتر سرطان ها طرفدار می تدریجی کدام ممکن است برای کاهش خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها، نباید بیش اجتناب کرده اند ۶۵ به همان اندازه ۱۰۰ خوب و دنج گوشت صورتی پخته در هفته خوردن کنید.

متنوع: گوشت صورتی را همراه خود لوبیا، مرغ هر دو ماهی متنوع کنید.

گوشت قرمز سرطان زا است
گوشت صورتی بیشتر سرطان ها زا است

کباب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت نابود شد

برخی تحقیقات آرم می دهد کدام ممکن است گوشت نابود شد قابل دستیابی است خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها را افزایش دهد. موادی به تماس گرفتن آمین های هتروسیکلیک در غذاهایی کدام ممکن است در دمای گرم پخته می شوند تشکیل می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاه می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می سوزند. در تحقیق حیوانی آرم داده شده است کدام ممکن است آمین های هتروسیکلیک باعث تحمیل بیشتر سرطان ها می شوند. همراه خود این جاری، شواهد در تحقیق انسانی قطعی نیست.

شکر عالی غذای بیشتر سرطان ها زا است

شکر در تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت طیف گسترده ای از خاصی اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها عملکرد دارد. در اوایل قرن بیستم، عالی بیوشیمیدان آلمانی به تماس گرفتن اتو واربورگ تفسیر کرد کدام ممکن است سلول های سرطانی بیشتر اوقات برای انبساط به قند تکیه کن هستند. این تکنیک کدام ممکن است تأثیر واربورگ نامیده می‌شود، آرم می‌دهد کدام ممکن است هیکل می‌تواند سلول‌های سرطانی را اجتناب کرده اند قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربوهیدرات‌هایی کدام ممکن است به قند تغییر می‌شوند گرسنه نگه دارد.

شاخص گلیسمی عالی ماده مغذی است کدام ممکن است {به دلیل} مقدار غذای خوردن شده در کل هضم، مرحله قند خون را افزایش می دهد. این دلیل است، تمام چرخ دنده غذایی همراه خود شاخص گلیسمی فوق العاده بالا می توانند خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها را افزایش دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در خوردن آنها متعادل باشد.

غذاهای شیرین یادآور نوشابه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین دارای شاخص گلیسمی بالایی هستند.

برخی اجتناب کرده اند متخصصان می گویند اگر درگیر بیشتر سرطان ها هستید، باید شکر تصفیه شده را به طور درست اجتناب کرده اند رژیم غذایی شخصی بردن کنید. به این دلیل است که علت است کدام ممکن است قند باعث تکثیر سلول های سرطانی در متنوع اجتناب کرده اند طیف گسترده ای از سلول های سرطانی تبدیل می شود. برخی اجتناب کرده اند آزمایش‌های تشخیصی بیشتر سرطان ها اجتناب کرده اند گلوکز رادیواکتیو برای تجزیه و تحلیل از واقعی تومورها در اسکن PET استفاده می‌کنند، از اکثر سلول‌های سرطانی آنقدر آسیب پذیر قند هستند کدام ممکن است فوری‌تر اجتناب کرده اند سلول‌های غیر سرطانی به نظر می رسد می‌شوند. به همین دلیل آنها در اسکن به نظر می رسد می شوند.

{حرف آخر} مقاله غذاهای بیشتر سرطان ها زا:

در حالی کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند وعده های غذایی همراه خود افزایش خطر ابتلا به طیف گسترده ای از خاصی اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها مرتبط هستند، در نظر گرفته کدام ممکن است سایر وعده های غذایی به کاهش خطر کمک می کنند. {به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است تواند به شما کمک کند پیشگیری اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها، در مقابل غذاهای خاص، همه طیف گسترده ای از وعده های غذایی را بخورید. یافتن مخلوط کردن مناسبی اجتناب کرده اند چرخ دنده غذایی کدام ممکن است تعادل کاملی اجتناب کرده اند چرخ دنده شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد بیشتر سرطان ها را می دهد فوق العاده ضروری است. خوردن بیش از حد وعده های غذایی ممکن است مجازات ها عقب کشیدن داشته باشد. همه چرخ دنده غذایی اجتناب کرده اند چرخ دنده شیمیایی بازسازی شده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکرر اجتناب کرده اند آنها ممکن است ممکن است را دچار اشکال تدریجی.

تورم:

https://health.usnews.com/conditions/cancer/articles/worst-cancer-causing-foods

https://www.cancercenter.com/community/blog/2017/10/what-foods-and-drinks-are-linked-to-cancer

https://m.timesofindia.com/life-style/food-news/9-چرخ دنده-غذایی-همراه خود-موضوع-بیشتر سرطان ها-کدام ممکن است-به-قاعده-خوردن می کنیم/amp_etphotostory/75889099.cms

https://www.aetnainternational.com/en/about-us/explore/fit-for-duty-corporate-wellness/cancer-causing-foods-cancer-fighting-foods.html

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.