عکس / پوستر ویژه AFC اجتناب کرده اند علی دایی
مکان مناسب کنفدراسیون فوتبال آسیا به رویداد تولد علی دایی پوستری را در اینستاگرام آشکار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اسطوره ۵۳ ساله فوتبال ایران تبریک ذکر شد.

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.