عمیق زلزله ۶ ریشتری در استان هرمزگان


گلوله کردن چادرهای امدادی به زلزله زدگان/ خانه ای عجیب و غریب تخریب شد
دوستی استاندار هرمزگان:
در ۱۱ روستا انرژی الکتریکی گرفتیم با این حال در جاری حاضر ساده خوب روستا انرژی الکتریکی ندارد.
{در این} حادثه مصدومی نداشتیم، ساده خوب خانه عجیب و غریب تخریب شد.
چادرهای امدادی بین اهالی ۳ روستای واقع در کانون بی نظیر زلزله گلوله کردن شد.
خوب راه ارتباطی روستا بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر راه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محورها باز است.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.