علم ورزش | برای کسب نتایج بهتر، چه مکمل هایی را باهم مصرف کنیم؟


آنچه در این مقاله می‌خواند

برای رسیدن به بالاترین سطح عملکرد ورزشی ترکیب مکمل های ورزشی می توانید بسیار مهم بدانید که میزان مصرف مکمل ها و ترکیب آنها بسیار ضروری است. با این حال ممکن است با این سوال مطرح شود که بهترین ترکی باشید؟

بین عملکرد مکمل های غذایی و واکنش ترکیب کردن مکمل ها با تفاوت وجود دارد. اگر این تفاوت را چیزی به غیر از آشفتگی در رژیم غذایی خود نخوشه نمی دهد.

ترکیب های ورزشی: سینرژی یا هم افزایی

در دنیای داروشناسی موضوع مهمی به نام هم افزایی وحود دارد که موضوع اصلی مقاله ما را تککیل داده است. مکمل‌ها هم خود همه داروها تأثیرات خاص را دارند و که این مکمل‌ها با ترکیب ترکیب می‌شوند، ممکن است روی عملکرد تأثیر بگذارند یا ممکن است تأثیر بیشتری بر روی عملکرد داشته باشند و یا مختل شوند.

هدف ما ارزیابی و عملکرد تکمیلی است که ما با استفاده از ویژگی های آنها را با هم کرده و مصرف می کنیم. به طور مثال اگر شما برای افزایش توده خالص عضلانی از دو مکمل استفاده می کنید و این مکمل ها به طور مستقیم برای افزایش توده عضلانی خود ۱ امتیاز کسب می کنند، ما از ترکیب ابن دو نتیجه ۱ + ۱ = ۳ را میخواهیم، ​​نه ۱ + ۱ = ۲ که دقیقاً اثر هم افزایی این است.

مکمل‌های با ترکیب شدن با افزایش کارآیی می‌شوند، در اولویت ورزشکارن قرار می‌گیرند، ما نیز مکمل‌هایی را بررسی می‌کنیم که همیشه بهتر می‌شوند و در نهایت به شما این امکان را می‌دهند که سریعتر به هدف خود دست پیدا کنید.

بهترین ترکیب ها با هدف افزایش عملکرد ورزشی

عملکرد ورزشی در رشته های مختلف ورزشی می تواند تعاریف متفاوتی داشته باشد: در ورزش های استقامتی افزایش مقاومت در برابر رشته و ورزش های قدرتی افزایش نیروی انقباض وزن.

بهترین ترکیب مکمل ها برای ورزشکاران استقامتی

مهم هدف، افر انقباض های تکراری و توید یک نیرو ثابت در بلند مدت (مقابله با اعمال فشار از تمرین) است. برای انجام این مصرف مکمل سدیم بی کربنات توصیه می شود. با این کافئین مکمل در کنار سدیم بی کربنات باعث بهبود عملکرد شما در میان مدت و بلند مدت می شود علاوه بر این مکمل بتا آلانین به حفظ عملکرد شما به ویژه در حین تمریناتی که مدت زمان آنها طول می کشد کمک شایانی خواهد کرد.

در نتیجه برای ورزککاران اسقامتی مصرف سدیم بی کربنات + بتا آلان + کافئین توصیه می شود.

بهترین ترکیب مکمل ها برای ورزشکاران قدرتی

ورزشکاران قدرتی، نیاز به قدرت عضلانی دارند. در اینجا منظور ما قدرت مطلق است که در تمامی رشته های ورزشی و بدنسازان در بازنساز از برنامه ریزی تمرینی سالانه خود در فاز تمرین قدرت میکننند.

اولین مکملی که در تمرینات قدرتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، کراتین است. کراتین در ساخت عضله و افزایش نیرو و در نهایت عملکرد ورزشی شما کمک خدوک تداوی. مکمل دوم سیترولین است که می توان گفت در تولید نیتریک برتر از آرژنین است به همین دلیل ترکیب این مکمل با کراتین ترکیبی بود برای افزایش عملکرد ورزشی شما خواهد بود.

نتیجه: برای ورزشکاران قدرتی مصرف همزمان کراتین + ال سیترولین توصیه مود.شید

بهترین ترکیب برای افزایش حجم عدلانی

برای کسب نتایج بهتر، چه مکمل هایی را باهم مصرف می کنیم؟

گزینه‌های مکمل برای به دست آوردن حجم عضلانی در بازار معمولاً نامحساب دود. اما همه آنها را تکمیل کنید. متأسفانه، هیچ مکملی به تنهایی تغییر در آنابولیسم تولید شده در عضله ها را ندارد و به همین دلیل می توانم نتیجه بگیرم هیچ مکملی به تنهایی قادر نیست شما را به هدفتان برساند که افزایش خالص عضلانی بسیار عالی است. در اینجا ما بهترین ترکیب را به شما معرفی می کنم:

پیشنهاد اول کراتین

اول ما قطعاً مکمل‌های پرورش دهنده نخواهند بود. برخی از افراد بر این باورند که مکمل های پرورشی برای افزایش حجم عضلانی آنها کافی خواهد بود، اما برای شما کار ساز خواهد بود که در رژیم غذایی روزانه محدود و ناکافی باشد. دریافت بیش از حد از آن هم تاثیری در کسب حجم عضلانی شما نمی توانید داشته باشید. کراتین در افزایش حجم توده عضلانی کمک بسزایی دارد و پیشنهاد اول ما شا شه ش.

پیشنهاد دوم BCAA

پیشنهاد دوم ما BCAA است. دریافت اسیدهای ضروری و غیر ضروری به ویژه لوسین در افزایش حجم عضلانی کمک شایانی خواهد کرد. زیرا شما با تغذیه طبیعی قادر به تامین لوسین مورد نیاز بدنتان نیستید به همین دلیل مصرف BCAA و مخصوصا لوسین جهت کسب عضله بسیار ضروری و با کراتین مکمل هم به خوبی سازگار است.

پیشنهاد سوم ترکیب کراتین با بتا آلانین

ترکیب کراتین با بتا آلانین که یک تقویت کننده عملکرد در تمرینات پر فشسر نتایج حاصل از آن را بیش از پیش افزایش می دهد. تحقیقات جدید گویای این است که مصرف کراتین و بتا آلانین زمانی که با هم ترکیب می‌شوند نسبت به زمانی که مصرف آن نتایج بیشتر و بهتری به همراه دارد.

در یک بررسی کسانی که بتا آلانین و مصرف مصرف کرده اند نسبت به کسانی که چیزی استفاده نمی کنند، تودهی عضلانی بیشتر و افزایش سه جانبه در قدرت را پس از ده هفته تمرین شاهد بودند. فواید مصرف بتا آلانین و کراتین فقط محدود به افزایش حجم و قدرت نیست بلکه بهبود عملکرد ورزشی را نیز در پی دارد.

نتیجه: اگر در صد افزایش توده عضلانی توصیه ما به مصرف مکمل کراتین به همراه bcaa یا بتا آلانین خواهد بود.

مصرف همزمان پرورش وی و گینر

اگر این دو را با هم ترکیب کنید، میزان افزایشی دریافتی‌د؛ را افزاید داش داش مناسب دوره حجم و افزایش عضله سازی یا وزن گرفتن خواهد بود. مصرف همزمان پرورش وی و جین در صورتی مفید است که برای ورزککار برنامه افزایش وزن و حجم به طور همزمان نوشته شده است. در این شرایط فرد ورزشکار می‌تواند در کنار عضله سازی افزایش وزن نیدب.اش داز بهتر است با توجه به میزان نیاز بدن خود و توصیه مربیتان، این دو مکمل را در کنار هم مصرف کنید.

بهترین ترکیب‌ها برای کاهش وزن

برای کسب نتایج بهتر، چه مکمل هایی را باهم مصرف می کنیم؟

برای کاهش وزن اسامی بسیاری از مکمل ها به از مکمل ها به بان میآید اما بسیار از آنها به دلیل وجود مواد محرک مصرف آنها به هیچ عنوان توصیه نمیشود. در بین آنها دو مکمل ال کارنتین و CLA بیشتر از همه مورد توجه قرار می گیرند که در مورد هر دو شبه ها و ابهامات بسیاری وجود دارد.

اما اگر بین این دو مکمل باشد یکی را انتخاب کنید ال کارنتین در اولویت قرار دارد و مکمل دیگری که جهت انرژی و بهبود کارایی شما در طول فعالیت های ورزشی خواهد بود، کافئین است که نام آن در میان مکمل های کاهش وزن به چشم خواهد بود. می خورد. به همین دلیل مکمل ال کارنتین + کافئین از دیدگاه محقیقن و نتایج تحقیقات علمی بهترین و ایمانترین ترکیبی است که میتوایند مصرف کنید.

بهترین ترکیب‌ها برای جلوگیری از عضله سوزی (ضد کاتابولیسم)

س از بررسی مکمل های افزایش توده عضله و کاهش وزن، ترکیبی که باعث حفظ عضله شما شود، بسیار مهم بوده و نباید نادیده گرفه شود. هدف تمامی ورزکاران در رژیم غذایی و فصل مسابقه حفط عضلانی و مامانعت از تجزیه عضله است. زیرا استرس بیش از حد، گرسنگی های طولانی مدت و شرایط بسیایی از ورزشکاران را در معرض خطر عضلانی قرار می دهد، در این حالت شما جهت جلوگیری از کاتابولیسم عضلانی نیاز به یک ترکیب دارویی مکمل و کارمد دارید.

اولین پیشنهاد ما جهت جلوگیری از کاتابولیسم عضلانی مصرف مکمل گلوست.اۈست.اۈست. گلوتامین مکملی بسیار مناسب جهت حفظ سلامت شما در شرایطی که بدنتان تحت فشار قرار دارد. از گلوتامین برای ریکاوری ریکاوری هرچه سریع تر و بهبود روند سلامتی بیمارانی که تحت مراقبت های ویژه هستند و یا عمل جراحی پت سر گذراتهاند نیز استفاده می شود.

توصیه دوم ما مصرف مکمل HMB است. این به ویژه در رژیم غذایی که دریافت مکمل شما بسیار کم است؛ خواهد بود. این مکمل نقش بسیار مهمی در محافظت از سلولهای عضله دارد. به همین دلیل مصرف آن برای جلوگیری از تحلیل عدلانی توصیه می‌شود. ترکیب فوق العاده گلوتامین و HMB اثر هم افزایی را در مکایزم های درون سلولی افزایش داده و رن را به ترکیبی فوق العاده تبدیل کرده است.

نتیجه جهت حفظ توده عضلانی ترکیب و مصرف همزمان مکمل ملوتامین + HMB توصیه ـ.د.توصیه

تنیجه گیری

مصرف همزمان مکمل ها و بهترین ترکیب آنها با یک چیز دیگر: همه مکمل ها می توانند بیش از یک هدف مورد استفاده قرار گیرند. افزودن مکمل ها با کمترین کارایی شاید کارساز نباشد و صرفاً یک سوپ از مکمل های مختلف تهیه کند که برای شما ممکن است آسیبی که به بدن شما وارد می شود بیشتر از تأثیر آن باشد.

به همین دلیل ما در مورد انتخاب “بهترین ترکیب های ورزشی” از دو مکمل یا نهایتا سه مکمل استفاده کردیم. اگر در بازه زمانی مشخص می‌شوید، یک هدف را دنبال کنید، شاید بتوان از این تعداد هم کار ساز استفاده کرد. ولی توصیه ما به شما قبل از مصرف هر نوع مکمل ورزشی با پزشک و متسغص خصیصه

مصرف خود سرانه مکمل های ورزشی بدون بررسی پیش زمینه پپکی شما ممکن است آسیب های جدی را در کوتاه مدت و یا بلند مدت به شما وارد کند. شما با انتخاب هدف منطقی و مشاوره درست از مربیان علمی می توانید میزان درصد ناشی از مصرف مکمل های ورزشی را به حداقل رسانده و به بالاترین عملکرد ورزشی خود دست پیدا کنید.

تهیه و ترجمه: elmevarzesh.com


این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.